meer berichten uit 2010

Geluk zit in kleine dingen, dat geldt ook voor het Kamerwerk. Ondernemer Paul Klancnik is in de problemen geraakt door bureaucratisch handelen van de overheid. Terecht wendt hij zich tot de VVD door op 6 juni een mail te sturen aan Mark Rutte.

Gezien het onderwerp zijn collega Nepperus en ik in actie gekomen door Kamervragen te stellen over deze gang van zaken en het feit dat door het bureaucratisch gebruik van regels deze ondernemer failliet dreigt te gaan. We hebben dit op 7 juni – een dag later – laten weten aan Paul Klancnik. Dat is óók de rol van een Kamerlid en dan blijkt dat een relatief klein stuk gereedschap uit de gereedschapskist van een Kamerlid, toch een groot verschil kan maken. Of zoals Paul Klancnik per mail meldde: ‘Dat is dus wat Mark Rutte bedoelt met ondersteuning van het MKB. Ik ben diep onder de indruk.’
Zie onderstaande bijlage voor de Kamervragen.

8_juni_kamervragen_elias_nepperus_nav_ondernemersmail

Lees meer

Tijdens het Telegraaf Ondernemersdebat van 31 mei doen de mkb-woordvoerders van vijf grote partijen zo hun best om zieltjes te winnen, dat verschillende ondernemers in de zaal verzuchten: “Het lijkt wel alsof alle politieke partijen opkomen voor het mkb.” Het tegengestelde is waar, roept Ton Elias (VVD). “Kijk naar wat de linkse partijen bijvoorbeeld willen: die dwingen zzp’ers, zelfstandigen zonder personeel, in een werknemerskeurslijf. Ze mogen hun eigen tarieven niet concurrerend stellen en worden verplicht om arbeidsongeschikt-heids- en pensioenvoorzieningen af te sluiten. Maar zzp’ers zijn vrije jongens en meisjes, die moeten dat zelf kunnen bepalen.”

Zie onderstaande bijlage voor het volledige artikel.

4_juni_telegraaf_artikel_over_ondernemersdebat_van_31_mei

Lees meer

De ondernemende ZZP’er doet er goed aan om op de VVD te stemmen. De PvdA en SP leggen afremmende beperkingen op. Stemmen op deze partijen is een stem op ‘einde ondernemerschap’, stellen de voorzitters van ZZP Netwerk Nederland.

Dit blijkt uit een analyse van partijprogramma’s van de Politieke Commissie van ZZP Netwerk Nederland in de maand mei, zo schrijft de telegraaf vanochtend. Bij de analyse is er vooral gelet op wat partijen letterlijk zeggen over ZZP’ers, of er beperkingen worden opgelegd, of ondernemerschap wordt gestimuleerd en of ondernemende ZZP’ers keuzes zelf mogen maken. De VVD staat met stip bovenaan. CDA, CU, GroenLinks en D66 delen samen de tweede plaats. Daaronder volgt de PVV, met afsluitend de PvdA op de vierde en de SP op de vijfde plaats.

De VVD blijkt het beste programma te hebben voor de ZZP’er, die bewust heeft gekozen voor ondernemerschap en zelf de verantwoordelijkheid wil nemen voor de risico’s die zelfstandig ondernemen met zich meebrengt. ,,De VVD zegt letterlijk in het programma dat ondernemers ‘mensen zijn met lef”’, zegt ZZP Netwerk Nederland voorzitter Jerry Helmers. ,,Bovendien zegt de VVD dat ZZP’ers volwaardige ondernemers zijn. Dat spreekt ons natuurlijk aan. Want hiermee zegt de VVD tegelijkertijd dat de ZZP’er hetzelfde moet worden benaderd als de MKB’er. En dat is terecht. Het enige verschil tussen de ondernemende ZZP’er en de MKB’er is namelijk dat laatstgenoemde personeel heeft.”

Over de partijprogramma’s van de PvdA en SP is hij minder te spreken. ,,Zo overweegt de SP de opdrachtgevers – die in de klassieke werkgever/werknemer-verhoudingen aan CAO’s gebonden zijn – de premies voor sociale verzekeringen te laten betalen. En dat is nu net iets wat een ondernemer beslist niet wil. Dit soort maatregelen zal het ondernemerschap afremmen: veel ZZP’ers zullen opdrachtgevers kwijtraken. Ook het verplicht willen opleggen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering – zoals de PvdA wil – belemmert de keuzevrijheid waar ondernemers juist zo voor staan.”

Ondanks het feit dat in de partijprogramma’s nog wat betutteling wordt gezien, lijken partijen als GroenLinks, D66, CU en CDA niet negatief tegenover het ondernemerschap te staan. ,,Zo zegt D66 dat ze de stap van loondienst naar ondernemerschap makkelijker wil maken. Maar is dit dan zo moeilijk? Je kunt je eigen baan opzeggen, naar de Kamer van Koophandel gaan en voor jezelf beginnen. Bovendien zijn maatregelen van geen van de middenpartijen niet concreet.”

De PVV zegt helemaal niets over ZZP’ers. ,,En het is in die zin niet duidelijk of we dat als positief of als negatief moeten interpreteren.”

Lees meer

Ontslagrecht heet hangijzer tijdens ondernemersdebat (www.telegraaf.nl)

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen, versoepeling van het ontslagrecht en een verminderde regeldruk: enkele thema’s die gisteravond tijdens het Telegraaf Ondernemersdebat aan bod kwamen.  Elias haalt uit naar De Jager, die te weinig gedaan zou hebben om de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Volgens Gesthuizen moet er ook op Europees niveau naar de huidige regeldruk worden gekeken.  In de Telegraaf van vrijdag volgt een uitgebreider verslag.

Kees Verhoeven (D66), Jan Kees de Jager (CDA), Ton Elias (VVD), Pauline Smeets (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP) gingen met elkaar in discussie over onder andere de versoepeling van het ontslagrecht, waar veel werkgevers al tijden op aandringen.Verhoeven gaf aan voorstander te zijn van deze versoepeling. „Veel bedrijven hebben wel de ruimte voor een extra vacature, maar durven deze niet in te vullen omdat ze bang zijn altijd aan deze persoon vast te blijven zitten. Ontslag moet makkelijker worden als het echt nodig is.” Verhoeven kreeg bijval van Elias en De Jager.

Met miljardenbezuinigingen voor de boeg en tegenstellingen wat betreft de aanpassing vennootschapsbelasting stonden de partijen tegenover elkaar. Waar de PvdA en de SP voor zijn, vinden de andere aanwezige partijen dat deze belasting voor ondernemers juist omlaag moet.

Elias haalt uit naar De Jager, die te weinig gedaan zou hebben om de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Volgens Gesthuizen moet er ook op Europees niveau naar de huidige regeldruk worden gekeken. Vandaag is op onze site MijnBedrijf.nl een videoverslag van de debatavond te vinden. In de krant van vrijdag volgt een uitgebreider verslag.

Lees meer

Het verkiezingsprogramma van de VVD levert de grootste verbetering van het begrotingstekort op, zo schrijft het Financieel Dagblad vandaag op www.fd.nl.

De VVD dringt het tekort in 2015 met 20 miljard euro per jaar terug, blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Het CDA en de SGP delen de tweede plaats met een reductie van 18 miljard euro.

Ook op het gebied van de werkgelegenheid scoort de VVD goed. De economie zou in 2014 ruim 5 procent meer banen kennen, als het VVD-programma onverkort werd uitgevoerd. Ook CDA en GroenLinks weten relatief veel nieuwe banen te creëren: 4 procent om 4,5 procent.

Groen

GroenLinks, PvdA en ChristenUnie scoren goed op het ‘groene’ onderdeel van hun programma. GroenLinks reduceert de uitstoot van CO2 in 2020 met 63 megaton, de ChristenUnie en de PvdA respectievelijk met 38 en 44 megaton. Deze partijen dringen – net als CDA, D66 en de SGP – ook het autogebruik drastisch terug. Bij hen stijgt het OV-gebruik daarnaast aanzienlijk.

Vandaag presenteerde het CPB zijn traditionele doorrekening van de partijprogramma’s. De ‘objectieve meetlat’ van het planbureau maakt de programma’s goed vergelijkbaar, zodat de partijen elkaar in de campagne met de cijfers om de oren kunnen slaan.

Lees meer

Gister waren we in Den Bosch voor de aftrap van de landelijke verkiezingen.

Met de slogan ‘Hypotheekaftrek staat bij ons als een huis’ onderstreept de VVD dat er niet mag worden gerommeld aan de fiscale regeling voor huizenbezitters. Dat zou anders desastreuze gevolgen hebben voor Nederlandse huishoudens met een gemiddeld inkomen. ‘Deze inkomens zullen hierdoor tot wel 15 procent in inkomen achteruitgaan, tot wel 300 euro per maand.’ volgens berekeningen van het Centraal Plan Bureau  zal afschaffing van de hypotheekrenteaftrek ook slecht zijn voor de woningmarkt en de werkgelegenheid.

De VVD hekelt de plannen van de PvdA om de belastingen te verhogen. ”Dat is slecht voor de werkgelegenheid, slecht voor de bakker op de hoek en slecht voor grote bedrijven. Het zal geen economisch herstel opleveren.” de VVD staat voor belastingverlaging, het onder controle brengen van de staatsschuld en investeringen in onderwijs en infrastructuur. ”We moeten de koek niet herverdelen, maar de koek laten groeien”.

Lees meer

De afgelopen vier jaar is er een zware hypotheek gelegd op onze toekomst en op die van onze kinderen. De overheidsfinanciën zijn volkomen uit de hand gelopen.

Nog afgezien van de wereldwijde economische crisis die ons land het nodige heeft gekost, heeft onze overheid buitensporig veel geld uitgegeven. Als we niet snel orde op zaken stellen, krijgen onnodig veel mensen daarvan de rekening gepresenteerd.

Ons land wordt de komende jaren geconfronteerd met een aantal grote problemen, wat vraagt om een stevige aanpak. In dit verkiezingsprogramma wordt een samenhangend pakket aan maatregelen beschreven waarmee de VVD orde op zaken stelt in Nederland.

Economie

Sinds 2008 is er sprake van een ernstige economische crisis. Ook de komende jaren nog zullen mensen hun baan verliezen en krijgen ondernemers het moeilijk. Onze economie heeft een flinke dreun gehad en bevindt zich nu op een lager niveau dan voor de crisis. De overheid heeft de afgelopen jaren op veel te grote voet geleefd. Er is veel meer geld uitgegeven dan binnen is gekomen. Deels komt dit door de financiële crisis, maar ook het vorige kabinet heeft de uitgaven op de ministeries zeer fors op laten lopen. De VVD wil niet dat toekomstige generaties deze last blijven dragen. Dat betekent dat de groei van de overheidsuitgaven aanmerkelijk moet worden teruggebracht, maar wel op een verantwoorde manier.

Wij leven in een land waarin veel mogelijk is. Nederland is een mooi en rijk land dat barst van het talent. De VVD ziet voor Nederland dan ook veel kansen en is optimistisch over de toekomst van ons land en zijn bewoners. Vrijheid en een vrije uitwisseling van kennis en gedachten zijn de basis van onze moderne markteconomie en onze welvaart. De VVD staat pal voor de vrijheid van alle Nederlanders die van goede wil zijn. Een ieder die de handen uit de mouwen wil steken en wat wil maken van zijn leven, is bij de VVD aan het goede adres. Wij komen als volkspartij op voor alle mensen in onze samenleving: rijk en arm, allochtoon en autochtoon, man en vrouw, ziek en gezond. Wat ons verbindt is de wil om vooruit te komen en niet bij de pakken neer te zitten. Niet door mensen afhankelijk te maken van de overheid maar door hen te helpen op eigen benen te staan.

De VVD kiest daarom voor een kleine en krachtige staat met lage belastingen en zonder overbodige regels. Tegelijkertijd moet de staat de juiste randvoorwaarden creëren waarbinnen de economie kan groeien. Echte economische groei komt uit de handen van mensen. Ondernemerschap en hardwerkende mensen zijn dé motoren van onze economie. Ondernemers moeten daarom ruimte krijgen en niet worden gehinderd door overbodige regelgeving of vergunningen.

Werk

Werken is essentieel voor het verkrijgen van een positie binnen de Nederlandse samenleving en voor het voorkomen van sociale uitsluiting. De VVD vindt het eerlijk dat hard werken en ondernemerschap mogen worden beloond. Goede prestaties moeten dus niet worden wegbelast. Daarom doet de VVD voorstellen voor verlaging van de inkomstenbelasting en andere belastingen verlagen voor werkende mensen. Ook naar niet-werkenden zijn we eerlijk. De WW-uitkering wordt verhoogd, maar de duur verkort zodat de prikkel om snel ander werk te vinden wordt verhoogd. Inkomenspolitiek die mensen aan de kant houdt wordt aan banden gelegd en jongeren onder de 27 jaar kunnen geen aanspraak meer maken op bijstand. De keus is werken of leren. De VVD wil daarenboven een zero tolerance beleid op fraude met uitkeringen.

De VVD wil kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang. De VVD juicht de groei in de gastouderopvang van harte toe.

Een kenniseconomie brengt ons land verder is onontbeerlijk voor een gezonde toekomst. Wij trekken daarom maar liefst 2,4 miljard euro om te investeren in de kwaliteit van onderwijs. Onze kinderen moeten beter gaan spellen en rekenen, slechte scholen moeten sneller gesloten worden, er moeten meer en betere vakscholen komen en meer gymnasia. En bovenal wil de VVD het lerarenvak in ere herstellen zodat onze kinderen het beste onderwijs van Europa kunnen genieten.

Leefomgeving

Een prettige woon- en leefomgeving, recreatie en natuur dichtbij huis, voldoende openbare voorzieningen en een schone economie. Het kan allemaal samen. Iedereen in Nederland moet zich vrij kunnen bewegen op de manier waarop hij of zij dat wil. De VVD ondersteunt de keuzevrijheid van de reiziger voor een transportmiddel. Alle modaliteiten zijn noodzakelijk: weg, water, spoor en lucht. Een ieder die gebruik maakt van zijn auto moet ook echt vrij kunnen bewegen: De maximumsnelheid op de Nederlandse autosnelwegen wordt verhoogd naar 130 km/h. Om mobiliteit te vergroten wordt de overdrachtsbelasting gehalveerd en op termijn af geschaft. Aan de hypotheekrenteaftrek wordt niet gemorreld en kraken is altijd en overal verboden.

De VVD wil toe naar schone en hernieuwbare vormen van energie. Dit biedt kansen voor het milieu én voor onze economie. Zo werken we aan een schoner milieu, maar ook aan meer banen. Ruimte moet er zijn voor kernenergie als veilige en schone technologie om energie op te wekken.

De landbouw is in Nederland onmisbaar voor onze en de Europese voedselvoorziening en met de groei van de wereldbevolking van steeds meer belang voor onze export. Agrariërs zijn ook de beheerder van het grootste deel van het typische Nederlandse cultuurlandschap, tradities, dialecten en cultuur. De VVD kiest voor een sterke landbouw die op de wereldmarkt kan concurreren bij een wereldwijd gelijk speelveld.

Kleine overheid

De overheid kan in de ogen veel geld besparen en tegelijkertijd haar taken beter uitvoeren. De VVD staat voor minder bestuurders, minder politici en minder ambtenaren. Ook wil de VVD de bestuurlijke drukte in Nederland aanpakken, bijvoorbeeld door een halvering van de omvang van de Ministerraad. Provincies moeten zich beperken tot hun kerntaken, de burgemeester wordt rechtstreeks door de bevolking gekozen, deelgemeenteraden en andere ongewenste bestuurlijke tussenlagen opheffen en gemeentelijke herindeling wordt gestimuleerd. De bevolking kiest voortaan rechtstreeks de burgemeester.

Veiligheid

Het bieden van veiligheid is een klassieke taak van de overheid. De VVD investeert in extra blauw op straat door 3500 extra agenten aan te stellen, ook in het landelijk gebied. De VVD komt ook op voor het slachtoffer. Schade van slachtoffers wordt altijd verhaald op de dader. Geweldsdelicten en overvallen worden zwaarder bestraft en mogen niet langer worden afgedaan met een taakstraf. De VVD is hard voor veelplegers van kleine criminaliteit: ’three strikes, maximum punishment’. Daders krijgen bij de derde veroordeling van een misdrijf de daarvoor geldende wettelijke maximumstraf.

De VVD wil de 26 korpsen samenvoegen tot één ‘Politie Nederland’. Dat bespaart veel geld en komt de efficiëntie van de politie ten goede. De politie houdt op met de bonnenquota.

Inbreuken op de privacy zijn toegestaan voor criminaliteitsbestrijding, met inbegrip van terrorismebestrijding. Het moet hierbij echter gaan om opsporingsactiviteiten of inlichtingenoperaties, niet het willekeurig aanleggen of toegankelijk maken van hele databestanden. De overheid bewaakt de vrijheid en beschermt burgers tegen willekeur.

Integratie en immigratie

De VVD staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht geloof, ras of afkomst. Bij de VVD staat niet je afkomst maar je toekomst centraal. Niet je geloof maar je gedrag. Niet de groep maar het individu.

Arbeidsparticipatie is volgens de VVD de beste manier om te integreren. Hoogwaardig en toegankelijk onderwijs is ook een belangrijke voorwaarde voor succesvolle integratie. Het creëert eerlijke kansen, ook op latere leeftijd. Naast arbeidsparticipatie en onderwijs draagt ook het tegengaan van criminaliteit bij aan een goede integratie. Inburgeringcursussen zijn goedbedoeld, maar te bureaucratisch: De VVD schaft de inburgeringindustrie af en laat inburgeraars cursussen zelf inkopen op de markt.

De VVD wil een eerlijk en restrictief vreemdelingenbeleid. De VVD ziet kansen voor hoogopgeleide kennismigranten om ons land en onze economie te versterken. De ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten leidde echter tot ongekend grote problemen in de wijken, op scholen, op de arbeidsmarkt en met de criminaliteit. De aanhoudende toestroom van kansarme migranten werkt het oplossen van integratieproblemen tegen en moet daarom worden stopgezet.

Buitenland

De Europese begroting moet kritisch worden bezien. De uitgaven moeten worden teruggebracht tot onder 1% van het bruto nationaal product om de EU efficiënter, moderner en effectiever te maken. Turkije treedt niet toe zolang het niet voor 100% aan de EU-toetredingsvoorwaarden (Kopenhagencriteria) voldoet en alle lidstaten van de Unie zich voor toetreding hebben uitgesproken. Bovendien moeten de toetredingsonderhandelingen worden stopgezet zolang Turkije door het Ankara-protocol niet te ratificeren weigert Cyprus te erkennen.

De VVD bezuinigt niet op veiligheid en dus ook niet op onze soldaten en veteranen. Het dalende defensiebudget wil de VVD dan ook een halt toeroepen. In de toekomst wil de VVD dat onze veelzijdig inzetbare krijgsmacht een evenredige bijdrage blijft leveren aan vredesondersteunende operaties. De VVD wil de omvang van het ontwikkelingsbudget terugbrengen door het te laten aansluiten bij het Europese gemiddelde.

Lees meer

De VVD is blij dat de inperking van de koopzondag nu ook in Europa onder vuur is komen te liggen.

Na eerdere vragen van Nederlandse zijde heeft nu ook de Zweedse Europarlementariër Christofer Fjellner vragen gesteld over de eventuele strijdigheid van de inperking met Europese regelgeving.

Woordvoerder Ton Elias: “Goed dat christen-democraten in Europa nu ook wakker worden en zien dat er hier in Nederland door het gedram van de ChristenUnie iets belachelijks gebeurt. Het zou minister van der Hoevens beste beleidsdaad worden, als ze dit rare knevelwetje alsnog snel intrekt!”

De VVD maakt al sinds dag één bezwaar tegen de inperking van de koopzondag. “In een tijd waarin de 24-uurs economie om de hoek staat, wil de VVD dat ondernemers zelf over de openingstijden van hun winkels kunnen beslissen.”, aldus Elias.

Zie onderstaande bijlage voor het volledige persbericht.

15_april_2010_persbericht_vvd_blij_met_zweedse_steun_koopzondag-pdf

Lees meer