Nieuws uit de kamer

“Minister Van der Hoeven van Economische Zaken moet ophouden met overheidsgeld te smijten. Nu wordt er weer 1,5 miljoen euro in een kenniscentrum voor warmte gestopt dat volgens de minister, ik citeer, ‘een rol kan spelen bij het bevorderen van de informatievoorziening bij het verwezenlijken van duurzaamheidsambities’. Wie het begrijpt, mag het zeggen. Over anderhalf miljoen euro haalt men in het parlement de schouders op, maar ik vind het verdraaid veel geld”, aldus VVD-Kamerlid Ton Elias in een reactie op mededelingen aan de Kamer van vandaag over het Nationaal Expertisecentrum Warmte.

Lees meer

Ingewikkelde, rare brieven, circulaires, aanmaningen en formulieren. Totaal belachelijk! Als een burger een brief krijgt van een departement of van een gemeente of provincie is de inhoud veelal volslagen idioot en onbegrijpelijk. Dus moet de overheid er voor zorgen dat hij zich in begrijpelijk Nederlands wendt tot de burger. De overheid is er voor de burgers en de ondernemers en niet andersom. We hebben de hoofdlijnen uit het oog verloren. Ik heb een motie ingediend: De overheid moet gewoon Nederlands gebruiken.

Lees meer

De VVD stemde tegen de Wet Markt en Overheid omdat we vinden dat de overheid niet vals mag concurreren met het bedrijfsleven. Dus niet voor een appel en een ei de ruimte in het stadhuis ook voor de huwelijksreceptie verhuren en de catering voor een prikkie aanbieden door het eigen personeel, waardoor de ondernemer om de hoek de dupe wordt. Dát wilde de VVD aanpakken. De PvdA wist echter het CDA te overrulen, waardoor iedere gemeente nu zelf mag bepalen of ze zoiets doen of niet. Overal waar linkse meerderheden zijn, is nu de ondernemer de dupe. Dit is inhoudelijk verkeerd én het is wetgeving die ongelijkheid in de hand werkt. Daar is de VVD inderdaad tegen en terecht.

Zie onderstaande bijlage voor de volledige stemverklaring.

24-03-2009_stemverklaring_markt_en_overheid

Lees meer

VVD-woordvoerder Ton Elias heeft de minister van Economische Zaken vandaag tijdens een Kamerdebat opgeroepen om kleine bedrijven vrij te stellen van de plicht om een jaarrekening op te stellen.

De VVD is voorstander van zo’n vrijstelling, omdat deze een flinke lastenverlichting voor het bedrijfsleven kan betekenen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld bloemenwinkels, bakkers of andere bedrijven die minder dan tien werknemers hebben en een balanstotaal dat lager is dan een half miljoen euro. Driekwart van de Nederlandse kleine bedrijven valt in deze categorie.

Lees meer

Ik pleit voor een geheel nieuwe regeling inzake innovatie, alleen bestemd voor echt nieuwe ideeën zodat initiatiefnemers onderzoek kunnen doen of een testinstallatie kunnen bouwen. We moeten niet telkens weer dezelfde windmolens subsidiëren, maar een nieuw kansrijk model voor echte innovatie creëren. Laat ondernemers van naam deze subsidies toekennen, zoals Reinout Oerlemans, Ad Scheepbouwer, Marlies Dekker of Marcel Boekhoorn en niet de ambtenarij. Want ambtelijk iets regelen en innovatief ondernemen verdraagt elkaar heel slecht.

Lees meer

Op de eerste werkdag van 2009 viel er een uiterst slappe brief van het kabinet bij de Tweede Kamer op de mat, waarin toegezegd werd dat de overheid zijn best zou doen om eens te kijken of er misschien niet wat sneller betaald zou kunnen worden. Buitengewoon slappe kost, vond ik het.

Want iedere euro die bedrijven sneller op hun rekening krijgen tijdens de kredietcrisis, is er één.

Daarom heb ik onmiddellijk Kamervragen gesteld, die zo concreet mogelijk waren, zodat de antwoorden geen uitvluchten konden bevatten.

Lees meer

Het kabinet wil de koopzondagen terugdringen. Dat wil zeggen: de ChristenUnie heeft dat bij de kabinetsformatie twee jaar geleden af weten te dwingen. Kraaiend van plezier kwam vice-premier André Rouvoet (CU) in april 2008 namens het kabinet melden dat de wet winkeltijden op dat punt zou worden verscherpt.
Een beroerd en onzalig plan.
Want het gaat ten koste van werkgelegenheid; volgens het Platform Detailhandel gaat het om 15 tot 20.000 banen. In België staan de winkeliers al te juichen!

Lees meer