Homorechten

Hans van Baalen zei eens tegen me: ‘één van de gekste dingen in dit vak is, dat wanneer je als liberaal regelmatig een net pak met een streepje draagt, je automatisch door iedereen als een soort Van Riel-conservatief wordt beschouwd’. En verdomd, dat is waar. Mensen kijken je om die reden heel verbaasd aan als je een echte liberaal blijkt. Bijvoorbeeld wanneer het om homorechten gaat. Ik heb als woordvoerder onderwijs net zo lang tegen toenmalig minister Van Bijsterveldt lopen drammen dat ze moest regelen dat ook op scholen in Tholen en Staphorst aan leerlingen dient te worden onderwezen dat we het in Nederland normaal vinden dat twee mannen of twee vrouwen met elkaar trouwen en een kind kunnen opvoeden, tot ze in februari 2012 haar verzet opgaf en de zogeheten eindtermen wijzigde. En als vervangend woordvoerder Emancipatie schreef ik in april 2014 met groot plezier mijn speech om het laatste restje homo-discriminatie in Nederland definitief de nek om te draaien met steun voor afschaffing van de zogeheten enkele-feit-constructie.