Verspilling belastinggeld

In verschillende interviews (NRC Kerst ’13; Trouw zomer ’15, AD zomer ’16) heb ik mijn drijfveren benoemd. Eén daarvan is het gemak waarmee de overheid geld van de belastingbetaler verspilt. Ik heb er met verve twee parlementaire jaren in gestoken om als voorzitter van een speciale onderzoekscommissie van de Kamer na te gaan wat de rode draad in de verspilling van ICT-projecten was. Unaniem –en naar mijn mening glashelder- heeft die commissie het probleem benoemd en oplossingen aangedragen om de verspilling van naar schatting 1 á 5 miljard euro per jaar tegen te gaan. Toen ik stopte als Kamerlid (maart 2017) was er voor een paar honderd miljoen aan projecten tegengehouden door de waakhond die door onze commissie in het leven werd geroepen. Het rapport besloeg bijna 2000 pagina’s, maar de dertien pagina’s samenvatting (p. 9 t/m 22) geven een heel behoorlijk beeld van de ellende. En anders wel het verhoor op 12 mei 2014 van topambtenaar Leether.