VVD: stel sheriff in tegen bureaucratie in passend onderwijs

VVD: stel sheriff in tegen bureaucratie in passend onderwijs

In het debat over de bezuinigingen op het passend onderwijs, heeft de VVD vandaag aangetoond dat kinderen die echt zorg nodig hebben, deze zullen blijven ontvangen. Om dat te bereiken is wel van belang dat er in het passend onderwijs geen cent teveel gaat naar vergaderaars, naar coördinatiegebouwen, naar inefficiëntie en naar bureaucratie. Zoveel mogelijk van het beschikbare geld moet gaan naar de school en direct terechtkomen in de klas. Om bureaucratie terug te dringen en goede voorbeelden te verspreiden, stelde de VVD bij monde van onderwijswoordvoerder Ton Elias voor om tijdelijk een ‘anti-bureaucratiesheriff passend onderwijs’ aan te stellen. Elias: “We geven nu veel vrijheid aan scholen om op een verantwoorde manier te zorgen dat ieder kind op de goede plek in het onderwijs terecht komt. De regel zal zijn dat op veel plaatsen dit intelligent en efficiënt gebeurt. Maar ik wil er zeker van zijn dat uitzonderingen de kop worden ingedrukt. Er moet dus een waakhond zijn die als een soort sheriff door het onderwijsveld trekt en aan de bel trekt als het mis gaat. Iedere onderwijseuro moet maximaal renderen in de klas en alleen voor het hoogstnodige gebruikt worden voor de regelaars. Deze sheriff kan tijdig en effectief ingrijpen als nodig.”

Analoog aan de situatie in het middelbaar beroepsonderwijs zal de anti-bureaucratiesheriff passend onderwijs direct aan de Minister van onderwijs rapporteren en moet ook de Tweede Kamer op de hoogte kunnen zijn van zijn bevindingen.