Spreektekst Ton Elias bij AO Luchtvaart

MdV, normaliter hebben we twee keer per jaar algemeen overleg met de staatssecretaris over luchtvaartzaken. Dat we hier nu al weer zitten komt door de problemen bij de Luchtverkeersleiding waardoor de opening van Lelystad Airport met maar liefst een jaar moet worden uitgesteld, tot april 2019. Wat we bij het vorige AO nog niet wisten, maar inmiddels door onderzoek van verschillende media [o.m. FD d.d. 17-01-2017] wel, is dat deze vertraging komt door bewuste sabotage van luchtverkeersleiders. Of, zoals de ceo van LVNL het noemt in het Financiële Dagblad, de “motivatie ontbrak” om er aan te werken. Te zot voor woorden. Graag hoor ik een reactie van de staatssecretaris hierop. Is zij het met de VVD eens dat dit geen acceptabele werkwijze is? Laat staan voor een beroepsgroep die ruim meer verdient dan een minister? En hoe beoordeelt zij het maandenlange getreuzel door minister Plasterk en haarzelf bij het komen tot een uitzondering voor luchtverkeersleiders op de Wet Normering Topinkomens in dit licht?

Ook de informatievoorziening aan de Kamer, we spraken hier al eerder over, heeft bij mijn fractie tot ergernis geleid. Met louter het aan de Kamer melden van voldongen feiten kan artikel 68 Grondwet net zo goed meteen de prullenbak in. Mijn fractie wil dan ook voortaan halfjaarlijks een rapportage over de voortang bij de aanleg van Lelystad Airport, in het bijzonder waar het de Luchtverkeersleiding betreft en met bijzondere aandacht voor potentiële risico’s. Ik regeer normaliter niet graag op zo’n dirigistische wijze mee, maar daar heeft de staatssecretaris het toch echt zelf naar gemaakt. Graag een heldere toezegging op dit punt.

Vorige week stuurde de staatssecretaris een onderzoek naar de haalbaarheid van opening in april 2019 naar de Kamer, inclusief externe validatie. Goed om te zien dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat het in ieder geval niet nóg later wordt, maar mijn fractie vindt het belangrijk voor omwonenden, bedrijven en overheden in Flevoland dat ook voor 2019 waar mogelijk al bedrijvigheid is op de luchthaven. Dat schept vertrouwen.

Er worden bijvoorbeeld reparatie- en onderhoudsvluchten uitgevoerd die voor veel werkgelegenheid zorgen en ik zie graag dat er meer van deze vluchten kunnen worden uitgevoerd tot april 2019. Dit beperkt de schade voor het bedrijfsleven in de regio. Is de staatssecretaris bereid om in ieder geval aan haar kant alles te doen om dit mogelijk te maken?

In de afgelopen dagen is in de Overijsselse Vechtvallei onrust ontstaan over mogelijke overlast door vliegtuigen van- en naar Lelystad. Begrijpelijk dat mensen hier zorgen over hebben. Wel heb ik me zeer verbaasd over de hoge toon die mijn CDA-collega hierbij aansloeg. Zijn partij is immers een van de geestelijke vaders van de aanleg van Lelystad Airport en het CDA heeft een gedeputeerde in Overijssel die ik in al die jaren nog nooit over dit probleem heb gehoord. Tot een maand voor de verkiezingen dus. Da’s wel érg doorzichtig hoor! Schriftelijke vragen die voor extra onderzoeken pleiten en voor nieuwe aanvliegroutes is hét recept voor nog grotere vertraging. Buitengewoon onverantwoord. 

De VVD wil graag van de staatssecretaris weten of er bij het plannen van de vliegroutes onverkort vast wordt gehouden aan de drie uitgangspunten dat er op Lelystad niet ’s nachts wordt gevlogen, dat bewoonde gebieden zoveel mogelijk worden ontzien en dat er buiten Flevoland in principe niet onder de 6000 voet, circa 2 kilometer wordt gevlogen. Graag een reactie. En natuurlijk zijn ook de omwonenden gebaat bij snelle duidelijkheid over de precieze vliegroutes. Wanneer wordt deze duidelijkheid verwacht?

Tot slot nog enkele woorden over de jaarcijfers van de Schiphol Groep van vorige week. 9,2% passagiersgroei en meer concurrerende tarieven maken dat de luchthaven Schiphol dit jaar na Londen Heathrow de tweede luchthaven van Europa zou moeten gaan worden. Dat is fantastisch nieuws dat ik hier tóch even wil noemen. Dat Nederland er in de huidige competitieve luchtvaartmarkt in blijft slagen om een paar honderdduizend mensen aan het werk te houden op, rond en door Schiphol. Om nog maar te zwijgen van de aantrekkingskracht op ons economisch vestigingsklimaat. Daar moet we iedere dag weer aan blijven werken, maar we mogen er zeker ook trots op zijn!