Spreektekst Ton Elias bij VAO Luchtvaart

MdV, ik wil per sé niet dat de kwestie vertraging vliegveld Lelystad over de verkiezingen wordt heen getild. En ik sta er dus op dat de Kamer het Heliosrapport op z’n állerlaatst vrijdag 17 februari ontvangt. Graag een glasheldere toezegging.

Verder deze motie:

MOTIE VAN HET LID ELIAS

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de opening van Lelystad Airport een jaar vertraging dreigt op te lopen door problemen bij de Luchtverkeersleiding Nederland;

overwegende dat tijdige opening van Lelystad Airport essentieel is voor overloop van vluchten van Schiphol en voor het vertrouwen van luchtvaartmaatschappijen, bedrijven en lokale overheden in de luchthaven;

roept het kabinet op om zo spoedig mogelijk met een plan van aanpak te komen dat, zonder enige concessie te doen aan de luchtvaartveiligheid, alles op alles zet om te leiden tot opening van Lelystad Airport in april 2018 en het zoveel mogelijk beperken van negatieve gevolgen voor het aantal vluchten op Lelystad en de economie van Flevoland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias.

Dan een motie over wat lucht voor luchthaven Schiphol:

MOTIE VAN HET LID ELIAS

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de opening van Lelystad Airport een jaar vertraging dreigt op te lopen door problemen bij de Luchtverkeersleiding Nederland;

overwegende dat tijdige opening van Lelystad Airport essentieel is voor overloop van vluchten van Schiphol en voor het vertrouwen van luchtvaartmaatschappijen, bedrijven en lokale overheden in de luchthaven;

roept het kabinet op om zo spoedig mogelijk met een plan van aanpak te komen dat, zonder enige concessie te doen aan de luchtvaartveiligheid, alles op alles zet om te leiden tot opening van Lelystad Airport in april 2018 en het zoveel mogelijk beperken van negatieve gevolgen voor het aantal vluchten op Lelystad en de economie van Flevoland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias.