meer berichten uit 2016

MdV, door de Nederlandse luchtvaartsector is een vliegvakantie voor veel landgenoten makkelijk en betaalbaar, hebben honderdduizenden Nederlanders een goede boterham en is Nederland wereldwijd een van de meest gewilde vestigingslocaties voor internationale bedrijven.

Mensen maken zich echter ook zorgen: Kan Schiphol nog wel doorgroeien in de komende jaren, juist nu een explosieve groei van de luchtvaart wordt voorspeld? En kan dat zonder geluids- en milieuellende voor omwonenden? Blijft KLM nog wel die echte Nederlandse trots, waar ruim 30.000 gezinnen van leven? En kunnen er nog wel huizen bijgebouwd worden in steden onder de rook van de luchthaven, zodat ook onze kinderen betaalbaar kunnen wonen?

Lees meer

MdV, we spreken vandaag voor de laatste keer met deze staatssecretaris over de mediabegroting, zo mogen we aannemen. In ieder geval is het voor mij de laatste keer, tot mijn even grote spijt als verrassing …

Kamerleden oefenen daarbij hun belangrijkste taak uit: het bestemmen van belastinggeld, ruim een miljard euro aan mediabudget, zomaar, vandaag. Het is onbestaanbaar dat er dan een paar werkdagen van tevoren nog stapels inhoudelijke en vaak technische beleidsbrieven naar de Kamer komen; dat moeten wij zoals we hier zitten werkelijk niet langer accepteren. Dit verhindert fracties om fatsoenlijk intern te kunnen overleggen. Dit deugt niet – en ik wil op z’n minst weten of de staatssecretaris zich dit überhaupt realiseert?

Lees meer

Collegae,

Ik heb jullie vrijdag op de hoogte gesteld van mijn brief aan het VVD-hoofdbestuur. Ik heb daarop een formeel, maar geen inhoudelijk antwoord gekregen inzake mijn fundamentele bezwaren. Dit alles doet geen recht aan mijn inzet, loyaliteit en de door mij bereikte resultaten.

Ik zou daarover een lange welles-nietes-correspondentie met het VVD-bestuur en de zogeheten ‘permanente scoutingscommissie’ kunnen aangaan, maar ik heb besloten dat niet te doen. Het is tenslotte ook nog eens een keer verkiezingstijd.

Lees meer

Geachte heer Keizer,

Op 7 november meldde u mij dat het Hoofdbestuur van de VVD die ochtend besloten had niet in te gaan op mijn verzoek een eerder genomen besluit te herzien om mij niet op de VVD-lijst voor de nieuwe Kamerverkiezingen te zetten. Sterker nog u verzocht mij daarop mijn kandidatuur voor de Tweede Kamer in te trekken. Op mijn verzoek tot een inhoudelijke motivering voor het besluit gaf u aan dat ik mijn Kamerlidmaatschap goed uitvoer, maar ik tegelijkertijd ook “veel vijanden in de partij” had. Aanvullende inhoudelijke argumenten ontbraken.

Lees meer

MdV, de VVD-fractie is, als er bestaande afspraken in het gedrang dreigen te komen of Nederlandse banen op de tocht komen te staan, altijd en op ieder moment van de dag bereid een debat te voeren over KLM. Zie het debat wat we nog geen twee weken geleden op deze plek voerden. De garanties dat KLM zelfstandig kan groeien met behoud van de werkgelegenheid in Nederland lijken ook vandaag nog recht overeind te staan. En wij zullen daar zeer alert op blijven.

Wij gaan echter niet in dit huis de nieuwe strategie voor een beursgenoteerd bedrijf inhoudelijk beoordelen. Air France-KLM moet het kostenniveau omlaag brengen en het is aan het bedrijf zelf hoe dat concreet wordt vormgegeven. Vooral niet aan de politiek.

Lees meer

MdV, namens de VVD-fractie veel dank voor de vaart waarmee dit debat over de onrustbarende ontwikkelingen bij onze KLM op de agenda kon. Er is de afgelopen dagen immers veel gezegd en geschreven over AirFrance-KLM en dit leidt terecht tot grote zorgen bij de duizenden Nederlanders die direct en de honderdduizenden die indirect voor hun baan van KLM afhankelijk zijn. Voor de VVD alle reden om er hier op zo kort mogelijke termijn met de minister van Financiën en de staatssecretaris van Luchtvaart over te willen spreken.

Lees meer