Schriftelijke vragen over topsalarissen publieke omroep

Vragen van het lid Elias (VVD) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over topsalarissen bij de Nederlandse Publieke Omroep

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ”Nieuwe opwinding over Giel-salaris”? 1)

2

Klopt het in het artikel genoemde salaris? Zo ja, wat vindt u hiervan?

3

Bent u bereid om iets te doen tegen een dergelijk hoog salaris op kosten van de belastingbetaler?

 

1) Telegraaf 30-11-2016