VVD roept leraren op problemen serieus te nemen

VVD roept leraren op problemen serieus te nemen

Het vandaag gerepresenteerde jaarverslag van de Onderwijsinspectie schetst een zorgwekkend beeld van de staat van het Nederlandse onderwijs. Eén op de zeven leraren in het basisonderwijs heeft onvoldoende basisvaardigheden. In het voortgezet onderwijs is dat één op de vijf, op de HAVO zelfs één op de vier.

VVD onderwijswoordvoerder Ton Elias: “Ik ben helaas niet verrast door de inhoud van dit onderzoek. Al eerder concludeerde de inspectie dat te veel leraren niet efficiënt lesgeven. We weten dus al langer dat fundamentele verbeteringen nodig zijn in het onderwijs. Dat is een boodschap die de VVD al geruime tijd uitdraagt. Ik hoop oprecht dat men in scholen dit probleem van een gebrek aan basisvaardigheden wil onderkennen en oplossen.”

Wat de VVD betreft zijn de problemen nu helder en liggen de oplossingen voorhanden. Elias: “Buiten kijf staat dat er een heleboel goede leraren en scholen zijn, dat schrijft de Onderwijsinspectie namelijk óók. Leraren en scholen zouden dan ook van elkaar moeten willen leren. Daarnaast moeten de lerarenopleidingen en PABO’s betere kwaliteit afleveren. Daar stelt dit kabinet niet voor niets geld voor beschikbaar. Laten we niet meer wegkijken van dit probleem maar het oplossen.”

Elias is daarom “geschrokken” van de eerste reactie van AOB-voorzitter Dresscher die de conclusies naar de prullenbak verwees: “als men een constructieve dialoog in het onderwijs wil, moeten reële problemen natuurlijk niet op de automatische piloot terzijde worden geschoven.”