Nu.nl – VVD pakt spijbelaars hard aan

DEN HAAG – De VVD haalt alles uit de kast om spijbelen tegen te gaan. Als scholen spijbelaars niet melden, zullen zij worden beboet.

Ouders van spijbelende kinderen dreigt bovendien de kinderbijslag te worden ontzegd.

Dat staat in het verkiezingsprogramma dat de partij vrijdag presenteert.

Volgens VVD-Kamerlid Ton Elias “staat spijbelen aan de wieg van schooluitval, en dat staat vaak weer aan de wieg van problemen als criminaliteit en werkloosheid”.

Hij vindt dat kinderen een eerlijke kans verdienen op een goede toekomst. “Daarom moeten we spijbelen vroeg en desnoods met harde hand aanpakken.”

Kern is volgens de partij dat er een cultuur moeten worden gecreëerd waarin spijbelen niet getolereerd is.

De VVD ziet schooluitval ook als verspilling van belastinggeld. Scholen en gemeenten hebben daarom volgens de partij de taak spijbelen tegen te gaan, en scholen zouden desnoods moeten worden beboet als zij spijbelaars niet melden.

Scholen zijn nu al wettelijk verplicht spijbelen te melden. Dat gebeurt echter niet altijd. De VVD hoopt met deze aanpak het tij te keren.

Concreet houdt het voorstel in dat als de leerplichtambtenaar een spijbelaar aantreft waarvan het verzuim niet is gemeld door de school, de onderwijsinspectie een seintje krijgt en de school automatisch een boete oplegt.

De hoogte van de op te leggen boete zal 1000 euro zijn per overtreding.

Ook ouders hebben volgens de VVD een verantwoordelijkheid om spijbelen van hun kinderen tegen te gaan. Daarom stelt de partij voor dat zij eveneens worden beboet als ze niet serieus werk maken van hun spijbelende kinderen.

Als een leerplichtambtenaar een spijbelaar aantreft, vindt de VVD dat de Sociale Verzekeringsbank de kinderbijslag moet stopzetten.

Door: NU.nl