Kamervragen Ton Elias en Malik Azmani over werkloze jongeren die op reis gaan naar Schotland

Vragen van Ton Elias en Malik Azmani aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over werkloze jongeren die op reis gaan naar Schotland

16 augustus 2012

 

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht “Zeven werkloze jongeren op reis naar Schotland”? 1

 

2. Klopt het dat dit project gefinancierd wordt vanuit het Leonardo Da Vinci project van het Europese programma ‘leven lang leren’ dat uitgevoerd wordt door het departement OCW?

 

3. Kunt u aangeven waarom deze werklozen op reis naar Schotland gaan? Waarom kunnen zij in Nederland geen ‘inspiratie’ op doen?

 

4. In hoeverre is het volgens u een taak van Europa om zich te bemoeien met projecten voor arbeidsdeelname  in lidstaten?

 

5. Valt deze aanwending van Europese middelen voor dit project door OCW en door de betreffende gemeente(n) onder de criteria van de Europese subsidieverstrekking?

 

6. Hoe verhoudt een inspiratievakantie zich tot het beleid van de bewindspersonen van SZW dat juist in beginsel gericht is op eigen verantwoordelijkheid van jongeren (of je gaat naar school of je gaat aan het werk)?

 

7. Bent u met de VVD van mening dat het voor jongeren veel beter is om arbeidsritme in Nederland op te doen dan in het buitenland ‘inspiratie’ op te doen?  Is bijvoorbeeld de tegenprestatie naar vermogen niet een veel beter en goedkoper middel om langdurig werkzoekenden arbeidsritme te laten opdoen?

 

8. In hoeverre bent u bekend met andere voorbeelden van gemeenten die werklozen gratis op vakantie sturen?

 

9. Bent u met de VVD van mening dat gemeenten er voor moeten zorgen dat werklozen hun vaardigheden en opleiding op niveau brengen en hen daar eventueel bij te helpen, in plaats van hen op vakantie te sturen?

 

10. Bent u bereid de middelen die aan de betreffende gemeente zijn verstrekt terug te vorderen nu zij er kennelijk ‘zinloze en averechtse’ activiteiten van financieren?

 

11. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat gemeenten langdurig werklozen niet meer belonen met een vakantie, maar hen er toe aanzetten om aan het werk te komen?

 

1) www.telegraaf.nl, 15 augustus 2012