Kamervragen Ton Elias en Ard van der Steur over het misbruik door NS van gegevens van de OV-chipkaart

Vragen van de leden Elias en Van der Steur (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het misbruik door NS van gegevens van de OV-chipkaart

29 augustus 2012

1. Kent u het persbericht van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)  van 28 augustus jl over NS?

2. Deelt u de mening van het CBP dat NS misbruik gemaakt heeft van gegevens van NS passagiers verkregen door middel van de OV-chipkaart?

3. Is het geconstateerde misbruik inderdaad in strijd met de daarover in 2008 gemaakte afspraken en wat zijn de consequenties van deze constatering?

4. Wat gaat u doen om vast te stellen dat het misbruik inmiddels geeindigd is, zoals het CBP stelt, en niet meer zal voorkomen?