Interview Ton Elias op de site PolitiekenTwitter.nl
d.d. 10-09-2012

Met regelmaat neemt PolitiekenTwitter.nl interviews af met politici die op lokaal, landelijk of Europees niveau aktief zijn. Vandaag een nieuw interview in de serie ’10 vragen aan…’. Deelnemer: Ton Elias

Wat is je naam, je politieke voorkeur en/of partij?
Ton Elias, Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder Onderwijs en Verkeer namens die partij.

Waar kunnen we je online vinden?
Op mijn eigen website: tonelias.vvd.nl en op twitter: @tonelias.

Hoe ben je in de politiek terecht gekomen en hoe lang ben je politiek actief?
Na de journalistiek en het bedrijfsleven heb ik bewust gekozen voor de politiek. Mark Rutte zei me in 2006 “je staat nu sinds 1977 in diverse rollen vanaf de zijlijn te vertellen wat volgens jou beter moet in de Nederlandse politiek, waarom zou je er niet zelf een paar jaar een actieve bijdrage aan leveren?” Na enig nadenken heb ik daar volmondig ‘ja’ op gezegd en mijn eigen bedrijf verkocht om Kamerlid te worden. Het is eervol werk om namens de VVD-kiezers het kabinet te controleren en op te treden als medewetgever.

Wat wil je bereiken en welke rol speel je binnen de partij?
In de Tweede Kamer was ik namens de VVD eerst woordvoerder Economische Zaken met het doel om ondernemers de ruimte te geven om te ondernemen. Daarna als woordvoerder Onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Sinds kort ben ik tevens waarnemend woordvoerder Verkeer & Vervoer en zet me in voor goede bereikbaarheid via de weg en via het spoor.

Wat zou je graag veranderen of anders willen zien; wat is jouw belangrijkste doelstelling?
Ik wil ervoor zorgen dat onderwijseuro’s veel verstandiger worden uitgegeven aan onderwijs; scherper opletten dat de financiële huishouding op scholen op orde is en dat we bestuurders vervangen als ze de financiën niet op orde hebben. Ik zal mijn strijd voor betere leraren, betere scholen en een meer uitdagend leerklimaat voor onze kinderen voortzetten. Beter willen presteren moet voor leraren, scholieren en schoolleiders vanzelfsprekend zijn

Zonder goede infrastructuur is onze economie nergens. Nederland als handelsland kan niet zonder! Alle Nederlanders moeten zo snel en comfortabel mogelijk kunnen reizen naar hun werk of ook ontspanning.

Ik sta op de 17e plek op de lijst voor de verkiezingen op 12 september aanstaande. Met steun van de kiezers zet ik me ook de komende periode weer graag en met enthousiasme in om Nederland ondernemender, sterker, slimmer, efficiënter, bereikbaarder en liberaler te maken.

Wat vindt je leuk aan de politiek en waar erger je je aan?
Elke keer opnieuw vind ik het leuk om in een debat met overtuigingskracht het liberale geluid te laten horen in de Tweede Kamer. Waar ik me aan erger is dat sommige Kamerleden tijdens debatten hun eigen mening tot waarheid maken zonder dat feitelijk te kunnen onderbouwen. En ik erger me er wild aan dat Kamerleden niet naar elkaar luisteren en alleen hun eigen lesje afdraaien. Dat vind ik slecht voor het aanzien van de politiek.

Hoeveel tijd besteed je aan je politieke activiteiten en wat doe je naast deze activiteiten?
Ik ben elke week zeker 70 uur kwijt aan Kamerwerk, debatten en media. Maar ik bewaak mijn agenda zeer scherp om genoeg tijd over te houden voor mijn gezin en ik neem ook gewoon vakantie op. Hoe laat ik ook thuis ben, al is het om 2 uur ‘s nachts, ik praat altijd een uur met m’n vrouw om haar en mijn werkervaringen van die dag uit te wisselen.

Bij welke partij zie je veel en bij welke partij zie je weinig overeenkomsten?
Vrijwel geen. Maar als je me het mes op de keel zet: het CDA. Maar dan zonder het gelovige deel. Én zonder de trucs om onder afspraken uit te wurmen.

Wanneer zijn de verkiezingen op 12 september voor jou en jouw partij geslaagd?
Als we de grootste partij geworden zijn, want ik wil dat er zoveel mogelijk van het verstandige en op de toekomst gerichte VVD verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd. En Mark Rutte moet uiteraard premier blijven.

Wie is jouw (politieke) held of voorbeeld?
In Nederland: Bolkestein. Hij had het lef om dwars tegen de stroom in te roeien en heeft het Nederlands opinieklimaat beslissend anti-links beïnvloed.

Hartelijk dank voor je bijdrage Ton en succes met de campagne!