Mondelinge vraag over het categorisch weigeren van
BNR-reclames door de STER

Vandaar de volgende vragen:

  1. Wat vindt de staatssecretaris van dit beleid van de STER? Is dit wel toegestaan? Is een mogelijke bevoordeling van de concurrentie niet een veel te licht argument voor het volledig weigeren van BNR-reclames op alle platforms van de publieke omroep?
  2. Worden alleen reclames van BNR geweigerd, of komt dit ook bij andere media voor? En waarom wordt aan concurrenten als FOX en Netflix dan wél ruimte geboden?
  3. Hoeveel geldt loopt de STER jaarlijks mis door het weigeren van reclames op deze grond? Met andere woorden: hoeveel geld moet de belastingbetaler jaarlijks bijpassen, omdat de STER reclames weigert uit concurrentie-oogpunt?
  4. In juni 2012 heeft toenmalig minister Van Bijsterveldt op vragen van de VVD-fractie over het weigeren van reclames geantwoord, en ik citeer: “Dit is inderdaad een gebruik, maar ik moet zeggen dat ik ook mijn wenkbrauwen optrek.[…] ik zal dit ook nagaan.” [AO Persbeleid en lokale publieke omroep d.d. 13-06-2012]. Wat is hier vervolgens mee gebeurd? Ik hoor het graag van de staatssecretaris.
  5. En klopt het dat de Publieke Omroep zelf wel adverteert op BNR? Is dat niet ernstig hypocriet, nu BNR deze mogelijkheid andersom niet heeft?
  6. En tot slot, is de staatssecretaris bereid om het Commissariaat voor de Media een onderzoek te laten doen naar de juridische basis voor een dergelijk algemeen verbod?