Innovatie te belangrijk om aan vergaderaars over te laten

Ik pleit voor een geheel nieuwe regeling inzake innovatie, alleen bestemd voor echt nieuwe ideeën zodat initiatiefnemers onderzoek kunnen doen of een testinstallatie kunnen bouwen. We moeten niet telkens weer dezelfde windmolens subsidiëren, maar een nieuw kansrijk model voor echte innovatie creëren. Laat ondernemers van naam deze subsidies toekennen, zoals Reinout Oerlemans, Ad Scheepbouwer, Marlies Dekker of Marcel Boekhoorn en niet de ambtenarij. Want ambtelijk iets regelen en innovatief ondernemen verdraagt elkaar heel slecht.