Duidelijke taal

Ingewikkelde, rare brieven, circulaires, aanmaningen en formulieren. Totaal belachelijk! Als een burger een brief krijgt van een departement of van een gemeente of provincie is de inhoud veelal volslagen idioot en onbegrijpelijk. Dus moet de  overheid er voor zorgen dat hij zich in begrijpelijk Nederlands wendt tot de burger. De overheid is er voor de burgers en de ondernemers en niet andersom. We hebben de hoofdlijnen uit het oog verloren. Ik heb een motie ingediend: De overheid moet gewoon Nederlands gebruiken.

Hoezo ‘implementatie’? Zeg nou gewoon uitvoering van de wet; gebruik het woord belangrijk en niet ‘substantieel’ en zeg:’doe mee’ in plaats van ‘participatieverzoek’. Ambtenaren moeten de opdracht krijgen binnen vijf dagen in gewoon Nederlands te reageren op een verzoek, maar dat wil minister Maria van der Hoeven niet. Ze heeft er geen zin in. Al jarenlang wordt hier van alles voorgenomen en geroepen, maar er wordt niets aan gedaan en nog steeds gaan die belachelijke brieven de deur uit. Ik eis in mijn motie dat ambtenaren in gewoon Nederlands moeten gaan werken. Maar PvdA, ChristenUnie en CDA gaan tegen deze motie stemmen, deze partijen vinden het kennelijk niet belangrijk dat je in gewone taal communiceert. Ik ga door met mijn strijd, dít is mijn kruistocht. Al duurt het tien jaar!’

Zie onderstaande bijlages voor artikelen uit NRC Handelsblad en Story over Ton Elias en het gebruik van duidelijke taal door de overheid.

nrc_elias_over_duidelijke_taal

neem_de_burger_serieus