VVD wil hardere aanpak spijbelen

Den Haag – VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias wil dat spijbelen harder wordt aangepakt. In een debat met de Minister van Onderwijs zal hij vandaag aandringen op maatregelen die schoolverzuim tegen moeten gaan.

Zo wil Elias de kinderbijslag inhouden als ouders consequent de leerplicht niet nakomen. Volgens het Kamerlid is het heel redelijk en goed verdedigbaar om van ouders, die hun kinderen niet achter de broek zitten wanneer ze structureel spijbelen, de kinderbijslag in te trekken. Ook het opleggen van een boete, naar een idee van de Rotterdamse CDA-onderwijswethouder Hugo de Jonge, behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast vraagt Elias zich af of sancties moeten worden opgelegd aan de schoolleider die nalatig is in het melden van verzuim. Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs laat zien dat 48% van de instellingen voor beroeps- en volwasseneneducatie en 15% van de scholen voor voortgezet onderwijs niet in staat is tot adequate verwerking van de beschikbare gegevens in het meldproces. Maar liefst 42% van de instellingen kan niet voldoen aan de wettelijke meldtermijnen.

Elias wil verder van de Minister weten of er voldoende leerplichtambtenaren zijn en of zij ook daadwerkelijk zorgen voor een strikte naleving van de regelgeving.

‘Spijbelen moet nu echt eens stevig worden aangepakt. Het is het voorportaal van kinderen die het onderwijs blijvend uit rennen, om er later achter de komen dat ze iets oerstoms gedaan hebben. Ieder kind moet een diploma proberen te halen’, aldus het VVD-Tweede Kamerlid.