Ton Elias spreekt demonstranten toe bij lerarenstaking in Den Haag op 23 mei 2011

Speech Ton Elias tijdens de lerarenstaking georganiseerd door Leraren in Aktie op maandag 23 mei te ‘s-Gravenhage

“De belangrijkste mensen in een school ná de leerlingen, zijn de leraren. Het kloppend hart van het onderwijs. De docent levert een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling ván die leerling. Alle internationale onderzoeken wijzen uit dat de belangrijkste succesfactor in het onderwijs de man of vrouw voor de klas is. Er gaat gelukkig heel veel goed dankzij hen – en dat ziet de VVD natuurlijk ook. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om ook hardop problemen met leraren te benoemen. Sterker nog, we zouden als politici geen knip voor onze neus waard zijn als we dat NIET deden. Als vrienden van het onderwijs mogen we elkaar best de waarheid zeggen.

En die waarheid is op dit moment dat de examencijfers van kérnvakken als Nederlands, Engels en Wiskunde dalen. Volgens de Inspectie van Onderwijs kan dat te maken hebben met de kwaliteit van de leraren. Dat baart de VVD ernstig zorgen – en het is niet voor niets dat we hameren op de kwaliteit van het leraarschap. Uit lesobservaties van de Inspectie blijkt dat een op de tien leraren in het voortgezet onderwijs geen goede instructie geeft en dat een op de vijf leraren de tijd in de les niet efficiënt gebruikt. De helft van de leraren kan het onderwijs niet afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Beste mensen, dit moeten we samen WILLEN tegengaan.

Daarom zal ik blijven hameren op een cultuurverandering. Meer salaris voor wie beter presteert. Functioneringsgesprekken en bijscholing voor wie dat nodig heeft. En consequenties tot aan ontslag toe voor wie zich niet verbeteren. En een beroepsregister voor leraren.

Dit alles om de kwaliteit in het onderwijs te verbeteren, want het is niet waar dat je onderwijs alleen maar kunt verbeteren door weer een extra zak met geld neer te zetten. Er moet één hoofddoel zijn: goed lesgeven aan onze kinderen! U bewijst hen geen door dienst vandaag niet voor de klas te staan.

Het kabinet deze week komt met tal van maatregelen om het onderwijs te verbeteren. Actieplannen voor betere leraren, voor een beter primair onderwijs en voor verbeteringen in het voortgezet onderwijs. Het minste dat ik van u kan vragen is of u ze wilt lezen om vast te stellen dat we het onderwijs de komende jaren werkelijk willen verbeteren.”