VVD: vervang financieel incompetente schoolbestuurders

VVD: vervang financieel incompetente schoolbestuurders

Financieel incompetente onderwijsbestuurders moeten worden vervangen. VVD-onderwijswoordvoerder Ton Elias heeft daartoe vandaag opgeroepen tijdens een Kamerdebat. Deze oproep zou een omslag in het financiële beheer van scholen betekenen. Elias: “Momenteel hebben te veel schoolbesturen hun financiële zaken niet op orde. Dit terwijl ze publiek geld beheren. Daar moet zo snel mogelijk een einde aan komen: onderwijsgelden dienen precies, fatsoenlijk en deskundig besteed te worden. “ Elias vroeg onderwijsminister Van Bijsterveldt om met de werkgevers te overleggen om hierover afspraken met hen te maken. Dat Van Bijsterveldt in het debat aangaf dat niet te willen, noemde Elias “zeer teleurstellend”.

De noodzaak om schoolbesturen te dwingen tot goed financieel management en financiële deskundigheid, neemt volgens Elias alleen maar toe, nu de Kamer besloten heeft zo’n 300 miljoen euro onderwijsgeld dat nu via gemeenten naar het onderwijs gesluisd wordt, over te hevelen naar het onderwijs zelf.

Tenslotte pleit Elias voor concrete ondersteuning voor schoolleiders en/of besturen die hun financiële taken onvoldoende aankunnen.