VVD ziet kans voor verbod Islamitische school

VVD ziet kans voor verbod Islamitische school

DEN HAAG – De vandaag gegeven antwoorden op het verzoek van VVD-kamerlid Ton Elias aan de minister van Onderwijs om de oprichting van een Islamitische school in Amsterdam tegen te gaan, bieden volgens hem “een voorzichtige opening om misbruik van de vrijheid van onderwijs tegen te gaan”.

Aanleiding is de voorgenomen stichting van een Islamitische school in Amsterdam door goeddeels dezelfde bestuurders die eerder betrokken waren bij het Islamitisch College Amsterdam (ICA). Dit ICA moest de deuren dit voorjaar sluiten, omdat de minister van Onderwijs de financiering introk wegens gebrek aan leerlingen als gevolg van slechte kwaliteit.

In het vragenuur van twee weken geleden zei Elias dat “je op een kilometer afstand een nieuwe mislukking kunt zien aankomen”. Vóórkomen achtte hij beter dan genezen.

Onderwijsminister Van Bijsterveldt antwoordt vandaag, aldus Elias, “dat ze zelf geen wettelijke instrumenten heeft, maar in feite nodigt ze de Kamer uit om deze alsnog te ontwikkelen”. Voor de korte termijn zegt zij (aldus Elias “helaas”), dat het onmogelijk is om met de bestaande wetgeving in de hand een aanvraag voor een nieuwe school af te wijzen, wanneer deze door falende bestuurders is ingediend.

“Ik blijf van mening dat de vrijheid van onderwijs in onze Grondwet, die de VVD overigens volstrekt respecteert, niet gebruikt mag worden als vrijbrief voor slechte scholen”.