Sommige leraren zijn werkelijk ernstig de weg kwijt

Sommige leraren zijn werkelijk ernstig de weg kwijt

Ik krijg nogal wat boze mails van leraren. De teneur is dat ik hen verwijt lui te zijn. Dat is echter zoals de AOb (de FNV-bond voor onderwijsgevenden) mijn woorden heeft verdraaid. Uit al mijn bijdragen blijkt respect voor het vak van de leraar, leest u het maar na op deze site, maar wens ik óók te benoemen welke feilen er aan de beroepsgroep kleven. Het verbaast me zeer, om steker termen te vermijden, dat mijn woorden door verantwoordelijke bestuurders worden verdraaid tot kreten als zou ik gezegd hebben dat ‘de’ leraar lui is. Ik kom juist op voor die – meerderheid van – leraren die de school draaiend houden. Wat de wet op de onderwijstijd betreft: deze heb ik vooral gesteund, omdat er van de schoolleiding geëist kan gaan worden dat roosters beter in elkaar zitten en lesuitval minder getolereerd zal worden. Ik vind dat, mét veel ouders en leerlingen, namelijk een belangrijk probleem: het gehang in de gang en het relatieve gemak waarmee lessen uitvallen. Juist van hardwerkende leraren kreeg ik regelmatig de vraag of niet wat strenger kon worden opgetreden tegen de minderheid van collegae, die het niet zo nauw met de werkmentaliteit nam.

Twee mails pik ik er vandaag uit om op mijn persoonlijke site te zetten. Eerst van iemand die anoniem wil blijven. Opvallend is dat ik er daar vrij veel van ontvang. De situatie in de lerarenkamer is voor degenen die het eens zijn met kritiek op (een deel van de!) leraren inmiddels kennelijk bedreigend en ik vind dat veelzeggend:

Aan: Ton Elias

Onderwerp: Via VVD Ton Elias website

Beste heer Elias,

Ik ben het meer dan met uw verhaal in de Volkskrant eens. In het voorgezet onderwijs worden geen eisen meer gesteld. Ik heb 39 jaar examenklassen gehad en me telkens geërgerd aan de veel te hoge schoolonderzoekcijfers, waardoor ik voor joker tweede corrector was. Volgens mij moet de Inspectie daar eens op ingrijpen. Mijn schoolonderzoekcijfers weken nooit meer dan 0.5 af van het schriftelijk examen (gemiddeld natuurlijk). Laat de Inspectie daar eens actie op ondernemen.

Gr. [Anoniem]

Tenslotte wil ik nog een opvallende mailwisseling met de volgers van deze site delen. Ik heb het een paar keer gelezen, want ik geloofde mijn ogen niet. Wat hier eigenlijk staat is: “Als ik slecht geslapen heb, geef ik slecht les en dat mag. De eerste 5 jaar geef ik slecht les en dat mag. Als ik maar wat aanrommel in een les omwille van de gezelligheid en het groepsproces, mag dat ook. En als ik 26 (!) uur werk, dan ben ik daarvan een aantal uren niet effectief en dat mag”. Oordeelt u als lezer zelf. Ik heb – om de mailer tegen zichzelf te beschermen – ook hier de naam maar weggelaten.

Van: [Anoniem]

Datum: 27 januari 2012, 00:15u

Aan: Elias T.M.Ch.

Onderwerp: Uw optreden in Pownews

Geachte heer Elias,

Vanavond zag ik u in het programma Pownews en sprak u over het onderwijs. Zelf ben ik voltijds docent in de bovenbouw van het vmbo. Zelf heb ik niet gestaakt en dat zal ik ook niet zo snel doen. Maar tot mijn verbazing had u het over 12 weken vakantie en verworven onrecht.

Dat u als volksvertegenwoordiger zo spreekt over het onderwijs vind ik pijnlijk. Leerlingen die bij mij deze argumentatie gebruiken zal ik zonder meer corrigeren. Blijf bij de feiten en weet waar je over spreekt zal mijn argumentatie zijn.

Bij deze nodig ik u dan ook van harte uit om eens echt een dag les te geven in het vmbo onderwijs. Hopelijk dat u dan met meer kennis van zaken en met het daarbij behorende respect over het onderwijs spreekt.

Met vriendelijke groet,

[Anoniem]

Van: Elias T.M.Ch.

Datum: 27 januari 2012, 06:45u

Aan: [Anoniem]

Onderwerp: Re: Uw optreden in Pownews

En uw reactie op mijn inhoudelijke verwijt over door de Inspectie geconstateerde zwakte van lesgeven, zie ook mijn artikel in De Volkskrant van gisteren? Wat mij opvalt is dat velen daar zeer gemakkelijk aan voorbij gaan.

Ton Elias

Van: [Anoniem]

Datum: 27 januari 2012, 12.06u

Aan: Elias T.M.Ch.

Onderwerp: Antw.: Uw optreden in Pownews

Geachte heer Elias,

Dank voor uw reactie.

Natuurlijk valt er ook in het onderwijs nog wel wat te verbeteren.   Toch ben ik persoonlijk zeer tevreden met deze score. Dat heeft met de definities te maken die gehanteerd worden. In het onderwijs hebben wij niet alleen met lesinhoud, maar ook met groepsprocessen te maken. Zo kan een ‘gezellige’ les voor de groep en de andere lessen heel belangrijk zijn.

Als tweede geldt dat een docent minstens 5 jaar nodig heeft om effectief te kunnen lesgeven. Die leercurve wordt regelmatig genegeerd. Als derde kan van een docent niet worden verwacht dat deze 26 uur per week effectief is. Maar heel weinig mensen lukt dat op hun werk. Daarbij komt ook nog dat een uur lesgeven een grote inspanning is. Als ik een nacht slecht heb geslapen zijn ook mijn lessen van mindere kwaliteit.

Nogmaals wil ik benadrukken dat er best wel wat te verbeteren is. Maar ook dat statistiek wel degelijk een goede verklaring kan hebben.

Groet, [Anoniem]