Ton Elias stelt mondelinge vragen aan Minister van Onderwijs over doorbetalen loon van stakende leraren

Ton Elias stelt mondelinge vragen aan Minister van Onderwijs over doorbetalen loon van stakende leraren

Gelukkig heeft een grote meerderheid van leraren vorige week donderdag gewoon voor de klas gestaan.

Toch heeft een belangrijke minderheid besloten die dag te staken, voornamelijk tegen de vermindering van het aantal vakantieweken van 12 naar 11 per jaar en vanwege 40 uur meer lesgeven per jaar aan leerlingen.

Staken, geen les geven en toetsen die meetellen voor eindexamens verzetten zijn zware middelen. En je kunt dus zeer van mening verschillen over de vraag of het gerechtvaardigd is dit zware stakingswapen in te zetten. Voor alle duidelijkheid: de VVD-fractie respecteert het stakingsrecht. Maar dan wel op eigen kosten. Wie staakt moet dat volgens de VVD-fractie óf op eigen kosten doen óf op kosten van de stakingskas van de vakbond.

Volgens de voorzitter van de vakbond Leraren in Aktie de heer Althuizen, hebben zo’n honderd scholen bij een actie eerdere deze maand de leraren doorbetaald. En naar verwachting zal dat bij de staking van vorige week donderdag weer het geval zijn.

Enkele vragen aan de Minister:

Heeft zij cijfers of kan en wil zij die zo snel mogelijk verstrekken over het doorbetalen?

Vindt zij het juist dat geld dat deze Tweede Kamer via de begroting naar de schoolbesturen sluist met de bedoeling om daar onderwijs van te laten geven gebruikt wordt om een staking te financieren?Daarbij roep ik in herinnering dat het Ministerie op soortgelijke vragen van mij vorig jaar heeft gezegd (1 februari 2011) het onjuist te vinden dat bij een demonstratie in Nieuwegein tegen het onderwijsbeleid het vervoer naar die bijeenkomst op kosten van onderwijsgelden was geregeld.

Is zij bereid de werkgevers in het onderwijs op te roepen om af te zien van deze zeer merkwaardige opstelling?

En tenslotte, vindt zij dat als werkgevers in het onderwijs blijven doorgaan met dit soort dingen, dat hiertegen maatregelen in de maak zouden moeten worden genomen? Het gaat hier namelijk ten eerste om een principe: wij als Tweede Kamer hechten onze goedkeuring aan het uitgeven van gelden voor onderwijs en niet voor stilliggen scholen. Maar daarnaast proef ik er een onjuiste mentaliteit in. ‘Het gaat maar om één dag en laten we ons daar nou maar niet druk om maken, want om zulke enorme bedragen draait het immers niet.’ Graag de mening van de Minister.