Open brief Ton Elias aan rectoren regio Rijnmond en Rotterdam

Open brief Ton Elias aan rectoren regio Rijnmond en Rotterdam

Zeergeachte heer Timmermans,

tegen vage beschuldigingen kan ik mij niet verweren. Vandaar dat ik u vraag mij concreet aan te geven waar, wanneer en hoe ik leraren heb weggezet als voetvegen. Ik voeg drie artikelen van mijn hand bij, die wijzen op het grote belang van de leerkracht in het Nederlandse onderwijsbestel, maar die ook inhoudelijk gefundeerde kritiek bevatten. Ik tart u mij aan te geven hoe u daar uw onheuse bewering van af meent te kunnen leiden. Van schoolleiders mag naar mijn mening beter worden verwacht.

Voorts wil ik graag van u weten of u, met een ruime meerderheid van scholen die zijn aangesloten bij de VO-raad, van mening bent dat scholen een genomen democratisch besluit naast zich neer kunnen leggen, een opvatting waartegen ik principiële bezwaren heb, maar die niettemin bij resolutie is aangenomen: als ook de Eerste Kamer de wet op de onderwijstijd zou aannemen, hebben scholen die georganiseerd zijn in VO-raad-verband op voorhand reeds verklaard deze niet te zullen uitvoeren.

Graag uw reactie,

Ton Elias, Kamerlid VVD

Bijlagen:

1) Brabants Dagblad, ‘Scholen verdienen betere leraren’ (06-10-2011)

2) Volkskrant, ‘Docent in het stenen onderwijstijdperk’ (26-01-2012)

3) Liber, ‘Leraar is een prachtberoep’ (wordt vrijdag 17 februari gepubliceerd in het ledenblad van de VVD)

 

De open brief is gericht aan de heer Hans Timmermans, rector Alfrink College Zoetermeer, n.a.v. een brief (klik hier)aan Minister van Bijsterveldt en de Tweede Kamer, die door de volgende rectoren is medeondertekend:

Jan van Beveren, directeur St Jozef MAVO, Vlaardingen

Martin Duivenvoorden, rector Aloysius College, ‘s-Gravenhage

Rob van Oevelen, rector SG Spieringshoek, Schiedam

Thijs Veraart, rector Sint Maartenscollege, Voorburg

Willem Vonk, rector CityCollege, Rotterdam

Kees Booij, rector Veurs Lyceum, Leidschendam

Ben Dijkmans, rector Adelbert College, Wassenaar

Jos van Eyk, rector Vlietland College, Leiden