Spreektekst Ton Elias VAO Ouderbetrokkenheid
d.d. 12-06-2012

Spreektekst Ton Elias VAO Ouderbetrokkenheid d.d. 12-06-2012

Spreektekst Ton Elias VAO Ouderbetrokkenheid d.d. 12-06-2012Voorzitter. De minister wil een appel doen op ouders om meer aandacht te schenken aan de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen en heeft daarvoor verschillende activiteiten aangekondigd. Tijdens het eerdere debat zijn alle standpunten gewisseld. Het is al even geleden. Ik heb namens de VVD steun uitgesproken voor de voornemens sec van de minister, maar ik maak nog even publiekelijk de aantekening dat de CDA-saus die daar aanvankelijk door de minister overheen gegoten werd, ons als liberalen zeer zwaar op de maag lag.

Wij nemen afstand van dit alles wat de minister wil, als slechts de indruk zou ontstaan — en die ontstond heel even, ten onrechte, dat weten we — dat moeders nu zouden moeten stoppen met werken om thuis klaar te zitten, hun kinderen te overhoren, huiswerkbegeleiding te doen of als een soort verplichte schoolpleinwacht te opereren. Steun voor de plannen, de ideeën en de inzet om ouders te betrekken bij de school en bij de pedagogische opvoeding van de kinderen, maar niet terug naar de jaren vijftig.