Verbreding A27 gaat definitief door (d.d. 26-03-2013)

VVD verheugd over Rapport-Schoof

VVD-verkeerswoordvoerder Ton Elias: “Goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is. De verbreding van de A27 gaat definitief door. Dat is niet alleen goed nieuws voor de automobilist, maar ook voor het verdienvermogen van Nederland. Het oplossen van verkeersfuiken is goed voor de Nederlandse economie.”

Schoof schrijft dat de keuzes die eerder gemaakt zijn “juist en afdoende” waren, dat alternatieven “terecht afgevallen” zijn en dat een keuze voor twee maal zes in plaats van twee maal zeven rijbanen “onvoldoende veilig” is. “Glasheldere conclusies”, aldus Elias namens de VVD.

Van groot belang vindt hij tenslotte dat het rapport-Schoof pleit voor scherpere spelregels als het gaat over de inspraak van burgers en belangengroeperingen, omdat duidelijk moet zijn dat besluiten zijn voorbehouden aan bestuurders en politici.