Motie Ton Elias over uitvoering Infrastructuurprojecten

Motie Elias inzake investeringen in infrastructuur

 Voorgesteld 8 april 2013

De Kamer,

constaterende dat ook het Infrastructuurfonds niet aan bezuinigingen is ontkomen,

overwegende dat, waar iedere € 100 miljoen voor infrastructuur met 600 manjaren in de bouw correspondeert[1], investeringen in deze sector een belangrijke bijdrage leveren aan zowel economie als (behoud van) werkgelegenheid,

verzoekt de regering de geplande projecten in het Infrastructuurfonds voortvarend tot uitvoer te doen brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias

[1] Kan worden afgeleid uit het rapport “Effecten van bezuinigingen in de infrastructuur” van het Economisch Instituut voor de Bouw d.d. 3 mei 2012.