Spreektekst Ton Elias debat wijziging Wegenverkeerswet i.v.m. verbod op wijzigen tellerstand d.d. 24-04-2013

Spreektekst Ton Elias

Plenair Debat Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen (33 424)

Mdv, de aanschaf van een auto is voor de meeste mensen een grote investering, ook wanneer het een tweedehands exemplaar betreft. Om dan een redelijke koopprijs te bepalen is de consument aangewezen op zichtbare kenmerken, zoals het merk en de staat van de carrosserie, en minder zichtbare kenmerken, zoals het aantal afgelegde kilometers. Om het aantal kilometers te kunnen bepalen moet op de tellerstand worden vertrouwd; door consumenten op zoek naar een geschikte tweedehands auto, maar ook door bijvoorbeeld de belastingdienst voor het vaststellen van eventuele fiscale bijtelling voor leaseauto’s. Deze tellerstand dient daarvoor echter wel betrouwbaar te zijn en dat is tot op heden onvoldoende het geval.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een half miljoen voertuigen met een onjuiste tellerstand over de Nederlandse wegen rijden. De schade hierdoor wordt voor particulieren op 150 miljoen euro per jaar geschat. Voor overheid en verzekeringsmaatschappijen loopt dit op tot honderden miljoenen euro’s per jaar. Hoog tijd dus om deze schade en de ergernis die over het gerommel met de teller bestaat in te perken.

Daarom is mijn fractie ook blij met het vandaag te behandelen wetsvoorstel. Het voorziet in een verbod op het wijzigen van tellerstanden en in een verplichting voor erkende bedrijven om periodiek tellerstanden te registreren bij de dienst wegverkeer RDW. Dit zal een eind maken aan de huidige vrijwillige en vrijblijvende registratiepraktijk en zorgen voor een preventieve werking en uitbreiding van het aantal geregistreerde gegevens. Het aantal vragen en opmerkingen van mijn kant zal vanmiddag dan ook beperkt blijven. Graag hoor ik nog wél van de minister wanneer het wetsvoorstel in werking kan treden en wanneer de bijbehorende algemene maatregel van bestuur, waarin de verplichte registratiemomenten worden bepaald, zal verschijnen.

Dan kort over de mate van handhaving. Het lijkt op voorhand niet erg waarschijnlijk dat veel autobezitters op heterdaad worden betrapt tijdens het wijzigen van de tellerstand. Richt het voorstel zich dan ook voornamelijk op frauderende erkende bedrijven of verwacht de minister wel degelijk ook autobezitters te kunnen aanpakken? Uit de Nota naar aanleiding van het verslag blijkt dat de aandacht van het Openbaar Ministerie zich zal concentreren op gevallen van grootschalige fraude, dat lijkt mijn fractie gezien de beperkte capaciteit van het OM te billijken. Ook hoor ik nog graag hoeveel foutieve registraties een erkend bedrijf moet hebben gedaan om de vergunning in het geding te laten komen.

In het wetsvoorstel is er voor gekozen om burger-naar-burger-verkoop niet te betrekken bij de registratieplicht. Dit is begrijpelijk gezien de geringe mate van betrouwbaarheid van de gegevens die door deze groep worden geregistreerd en die vervolgens het hele tellerbestand vervuilen. De consument krijgt door het wetsvoorstel wél de mogelijkheid om bij RDW een logisch-onlogisch-signaal aan te vragen. Is het gezien de huidige stand van de techniek niet mogelijk om op de website van RDW (ovi.rdw.nl), waar na het invoeren van een kenteken uitgebreide informatie over een bepaald voertuig beschikbaar is, ook een logisch-onlogisch-indicatie te geven, zo vraag ik de minister? Dit verlaagt de drempel voor de auto minnende consument om over de gegevens te beschikken en biedt tegelijk waarborgen voor de privacy van de eigenaar van het voertuig.

Nogal logisch – eigenlijk…

Mdv, autokopers moeten op de juistheid van de tellerstand kunnen vertrouwen en fraude met tellerstanden moet effectief kunnen worden aangepakt. Het voorstel zet voor beide punten stappen in de goede richting.