Schriftelijke vragen over het verwerven van de eredivisiesamenvattingen door de NOS (d.d. 24-03-2014)

Vragen van het lid Elias (VVD) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de NOS de samenvattingsrechten van het eredivisievoetbal voor de komende drie jaar heeft verworven.

  1. Heeft u  kennis genomen van het artikel “Studio Sport als aanjager van FOX: Eredivisie kiest voor commerciële publieke omroep NOS’? 1)
  2. Kunt u bevestigen dat de extra commerciële mogelijkheden zoals de NOS en Ster die hebben aangeboden binnen de huidige Mediawet vallen en er geen verruiming van mogelijkheden ten opzichte van bestaande wetgeving geboden wordt?
  3. Bent u nog steeds bereid om een eventuele klacht over oneerlijke concurrentie of marktverstoring bij de ACM met een serieus onderzoek te ondersteunen zoals u heeft toegezegd tijdens het Vragenuur van 4 februari 2014?
  4. Kunt u bevestigen dat de NOS de inhoud en hoogte van het succesvolle bod niet wenst vrij te geven?
  5. Bent u van mening dat het voor de controlerende taak van de Kamer van belang is om de hoogte van de bedragen die door de NOS zijn geboden te kennen, zodat beoordeeld kan worden of hier sprake is van een adequate besteding van belastinggeld c.q. in het biedingsproces geen marktverstoring heeft kunnen optreden?
  6. Bent u bereid om de Kamer hier, desnoods vertrouwelijk, over te informeren? Zo nee, waarom niet?

1) De Telegraaf, 20 maart 2014