Schriftelijke vragen Ton Elias over landingsbeperkingen van vrachtvliegtuigen op Schiphol d.d. 22-04-2014

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Nederland is te klein voor protectionistische luchtvaart’? 1)
  2. Komt het voor dat toestemming wordt geweigerd aan maatschappijen om te landen met vrachtvliegtuigen op Schiphol, omdat Nederland het verstrekken van landingsrechten niet van toegevoegde waarde vindt?
  3. Is het correct dat vrachtvluchten, in tegenstelling tot passagiersvluchten, niet primair bijdragen aan de spilfunctie van Schiphol en dus geen direct gevaar vormen voor de positie van binnenlandse luchtvaartmaatschappijen?
  4. Kunt u een schatting maken hoeveel vrachtverkeer door de huidige regelgeving genoodzaakt is om uit te wijken naar bijvoorbeeld België of Duitsland? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om met de relevante partijen om tafel te gaan zitten om te bezien of de bestaande voorwaarden voor vrachtvluchten versoepeld kunnen worden? Zo nee, waarom niet?