Reactie VVD op omroepplannen kabinet

VVD: Omroepbrief goed begin

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurde de Kamer vandaag de brief over het mediabeleid van het kabinet. Mediawoordvoerder Ton Elias: ”Wie door de wat wollige teksten in de kabinetsbrief over ‚Hilversum’ heen leest, ontwaart een goed begin van het al jaren noodzakelijke openbreken van het verzuilde en vermolmde omroepbestel. Ook anderen dan omroepen krijgen toegang tot de publieke netten – en dat werd hoog tijd. Bovendien gaat voor het eerst sinds jaren de discussie over de inhoud van wat publieke omroep is in plaats van over structuren, poppetjes en gevestigde belangen.”

Elias: „Met deze brief pikken we de draad voor het eerst na februari 1965 weer op, toen pogingen mislukten om anderen dan omroepverenigingen ruimte op TV te geven. Ook introductie in 1989 van andere spelers mislukte, zodat uiteindelijk RTL-Véronique via een rare Luxemburgse omweg het bestel de facto van concurrentie voorzag. Dat nu eindelijk buitenstaanders de helft van de programma’s kunnen maken bij de publieke omroep, is een goede ontwikkeling.

Op voorwaarde dat er, ter vervanging van netmanagers, journalistiek gedreven hoofdredacteuren komen (die inhoudelijk, kwalitatief en op prijs moeten gaan selecteren), verwacht ik een ontwikkeling naar onderscheidende Tv-programma’s: niet meer van hetzelfde zoals bij commerciële omroepen al te zien valt. De deur in Hilversum staat nu voor de helft open. Dat is een goed begin”.

De VVD-fractie juicht het toe dat „amusement om het amusement bij de publieke omroep taboe wordt” en dat hiertoe de wettelijke taak van de omroep wordt aangescherpt. „Belastinggeld is kostbaar, zeker in deze tijd. Dan moet je geen dure programma’s maken, die de commerciële zenders al voor hun rekening nemen”, aldus tenslotte woordvoerder Ton Elias.