Ton Elias over luchtvaart bij Politiek Café Haarlem

Schiphol is ongeveer voor ⅔e afhankelijk van de KLM, dus het belang is groter dan alleen KLM – terwijl KLM zelf natuurlijk ook op zichzelf al van groot belang voor Nederland is.

De belangen voor Schiphol zijn enorm: directe werkgelegenheid 65.000 banen; indirecte werkgelegenheid: 290.000 banen, omzet Schiphol is 1.3 miljard euro en de totale bijdrage van de luchtvaartsector aan het Bruto Binnenlands product loopt op tot 26 miljard euro.

En hoewel de VVD dus open en eerlijk zegt en zal blijven zeggen dat we geen staatssteun in de vorm van geld voor KLM moeten verstrekken, moeten we natuurlijk wel alles doen dat in ons vermogen ligt om KLM te helpen.

Ik begrijp dat er wellicht sprake van zou zijn dat de KLM niet de baas over z’n eigen kas zou blijven en dat achterstallige hervormingen en dure pilotenstakingen in Frankrijk tot een greep in de kas hier zouden kunnen leiden. Laat ik dan hardop zeggen, namens de grootste regeringspartij van dit land, dat wij dat ronduit belachelijk zouden vinden. Laat de Fransen eerst zelf hun huiswerk maar eens op orde brengen bij Air France. En ik vind ook dat de PvdA-staatssecretaris in dit kabinet dat wel eens wat harder aan het verstand van haar Franse collega Alain Vidalies te peuteren dan toe nu toe is gebeurd.

En dan is er nog iets: Frankrijk heeft een zogenaamde “taxe de solidarité”, die destijds door President Chirac is ingevoerd voor ontwikkelingsprojecten in Afrika e.d. Het gevolg hiervan is een heffing op vliegtickets die kan oplopen tot 45 euro per ticket. We hebben in 2008 en 2009 gezien bij de door het CDA ingevoerde vliegtaks, hoe desastreus een dergelijke belasting is voor de luchtvaart. Het zou Air France, en dus indirect ook KLM, buitengewoon goed uitkomen als deze belasting wordt geschrapt (waar ik als VVD’er voor zou zijn) of op een andere manier binnengeharkt. Ook hier vind ik dat de staatssecretaris best wat harder voor het Nederlandse belang mag opkomen en in het belang van KLM en Schiphol aan haar Franse collega kan vragen naar mogelijkheden om deze banen vernietigende belasting aan te passen.

Wonen rond Schiphol: 

Gemeenten onder de rook van Schiphol (naast Haarlem hebben ook groeigemeenten als Haarlemmermeer, Amstelveen en Aalsmeer hier mee te maken) hebben met de huidige regelgeving vaak grote moeite om een vergunning voor nieuwe wijken, scholen of bedrijventerreinen rond te krijgen, doordat deze bij een aanvliegroute van Schiphol liggen. Dit is soms onontkoombaar vanwege veiligheidsaspecten, maar vaker heeft dit te maken met wel erg strenge hinderbeperkingen. Mijn stelling is: Er moet, wanneer bewoners voor lief nemen dat ze enige overlast kunnen ervaren en niet later voor grootschalige en peperdure isolatieprogramma’s bij Schiphol aankloppen, geleefd en gebouwd kunnen worden in de buurt van Schiphol. Dit bekent dat ook nieuwe generaties in hun eigen wijk kunnen blijven wonen en zich door de vanzelf lagere huizenprijzen in bepaalde gebieden zelfs een ruimere woning kunnen veroorloven. Er moet geen slot op Noord-Holland!

Onzinnige bijdragen van andere partijen voor een voor Nederlandbuitengewoon belangrijke sector: 

(Van Veldhoven zonder concrete oplossing over koffer-compensatie (bestaat al) (AO Luchtvaart d.d. 23-01-2014) 

Van Veldhoven: “Verder hebben wij een voorstel met betrekking tot compensatie bij vermissing of beschadiging van bagage. De Staatssecretaris lijkt dit probleem niet zo groot te vinden, maar in de praktijk wordt dat anders ervaren. Afgelopen zomer was ik op weg naar een bruiloft in Noorwegen en mijn koffer kwam niet mee. Dat is echt heel vervelend, kan ik uit ervaring zeggen. Uiteindelijk ben ik redelijk representatief verschenen, maar ik had graag mijn eigen koffer gehad. Ik kreeg nauwelijks informatie en de procedure om zaken te claimen was heel lastig. Ik had overigens meer last van het feit dat mijn kinderstoeltje ook in die koffer zat, waardoor ik problemen had met mijn dochter.”

De voorzitter: “En ten slotte?”

Van Veldhoven : “Daar zal ik allemaal niet op ingaan. Het moet beter. Wat gaat de Staatssecretaris daaraan doen?”

Van Tongeren over een verbod op binnenlandse vluchten (AO Luchtvaart d.d. 12-06-2013)

“Ik zou zeggen: als onderdeel van het SER-akkoord om te komen tot schone mobiliteit en schone lucht in Nederland en om te voldoen aan onze klimaatdoelen moet een verbod op binnenlandse vluchten overwogen worden, want dat is een te kort stukje.”

Van Tongeren over haar serieuze oplossing voor ongelukken met vogels op Schiphol en haar aversie tegen Lelystad Airport (AO Luchtvaart d.d. 26-06-2014)

“Mijn fractie heeft daar ook voorstellen voor gedaan en gezegd: zorg dat je dat hele gebied onaantrekkelijk maakt voor vogels door er grote parken voor zonnepanelen neer te zetten. Dan doe je er ook nog wat nuttigs mee. Dat gaat echter niet bij Lelystad. Dat is een van de vele redenen waarom mijn fractie zegt: denk nog eens goed na over de vraag of je dit hier echt wel moet doen.”