Schriftelijke vragen Ton Elias over STER-afspraken
in contract eredivisiesamenvattingen

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Fox krijgt gratis spotjes bij deal met NOS over voetbal’? 1)
  2. Nieuw zijn berichten dat er sprake is van gratis reclamezendtijd voor Fox en van een voorkeurspositie voor bepaalde sponsoren in STER-zendtijd. Acht u dergelijke afspraken ook zonder te moeten wachten op eventueel nader onderzoek van het Commissariaat voor de Media niet in strijd met de Mediawet?
  3. Acht u het wenselijk dat door dergelijke afspraken de STER-afdrachten aan de mediabegroting kunstmatig laag worden gehouden en er zo via een omweg nog meer belastinggeld naar de eredivisiesamenvattingen gaat dan al bekend was?
  4. Wat is uw oordeel over het bericht dat de overkoepelende NPO niet vooraf op de hoogte was van deze afspraken en dat betrokkenen bij een journalistiek verzoek om opheldering naar elkaar wijzen?
  5. Worden deze STER-afspraken momenteel concreet onderzocht door het Commissariaat voor de Media?
  6. Wanneer is dat onderzoek uiterlijk gereed? Bent u bereid het onderzoek per ommegaande naar de Kamer te zenden?

1) Volkskrant 4 februari 2015