Schriftelijke vragen Ton Elias over ledenwervingsactie
Omroep Max

  1. Bent u bekend met het regelmatig op tv uitgezonden reclamespotje van Omroep Max, waarin nieuwe leden worden geworven met het gratis boek “Bakken met Menno” t.w.v. €24,95?
  2. Bent u met de VVD-fractie van mening dat het werven van omroepleden met een gratis boek, waarvan de waarde de jaarlijkse lidmaatschapskosten van €7,50 ook nog eens ver overstijgt, onwenselijk is?
  3. Klopt het dat het werven van leden door een publieke omroep met het verstrekken van cadeaus, of ze nu gratis zijn of niet, expliciet verboden is op grond van artikel 2.137 van de Mediawet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt hier tegen opgetreden?
  4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de boete van €180.000 die Omroep Max zou zijn opgelegd door het Commissariaat voor de Media voor Heel Holland Bakt-producten?
  5. Heeft het Commissariaat voor de Media nog andere sanctiemiddelen dan het opleggen van boetes?