Nieuws uit de kamer

De VVD heeft de Minister van Economische Zaken vragen gesteld naar aanleiding van een nieuwe clausule in de privacyvoorwaarden van Apple.

Apple geeft in de nieuwe clausule aan de locatiegegevens van zijn gebruikers te vergaren, gebruiken en te verkopen.

Woordvoerder Ton Elias: “Ik maak mij zorgen over het feit dat akkoord gaan met deze voorwaarden Apple het recht geeft op deze wijze met gegevens van gebruikers om te gaan. De praktijk leert dat geanonimiseerde data vaak toch te herleiden vallen naar individuen. Ik wil van de minister weten of zij dit beseft en of zij van plan is hier maatregelen tegen te nemen .”
Zie onderstaande bijlage voor de schriftelijke vragen.

23_juni_2010_schriftelijke_vragen_mbt_privacyvoorwaarden_apple

Lees meer

Geluk zit in kleine dingen, dat geldt ook voor het Kamerwerk. Ondernemer Paul Klancnik is in de problemen geraakt door bureaucratisch handelen van de overheid. Terecht wendt hij zich tot de VVD door op 6 juni een mail te sturen aan Mark Rutte.

Gezien het onderwerp zijn collega Nepperus en ik in actie gekomen door Kamervragen te stellen over deze gang van zaken en het feit dat door het bureaucratisch gebruik van regels deze ondernemer failliet dreigt te gaan. We hebben dit op 7 juni – een dag later – laten weten aan Paul Klancnik. Dat is óók de rol van een Kamerlid en dan blijkt dat een relatief klein stuk gereedschap uit de gereedschapskist van een Kamerlid, toch een groot verschil kan maken. Of zoals Paul Klancnik per mail meldde: ‘Dat is dus wat Mark Rutte bedoelt met ondersteuning van het MKB. Ik ben diep onder de indruk.’
Zie onderstaande bijlage voor de Kamervragen.

8_juni_kamervragen_elias_nepperus_nav_ondernemersmail

Lees meer

Tijdens het Telegraaf Ondernemersdebat van 31 mei doen de mkb-woordvoerders van vijf grote partijen zo hun best om zieltjes te winnen, dat verschillende ondernemers in de zaal verzuchten: “Het lijkt wel alsof alle politieke partijen opkomen voor het mkb.” Het tegengestelde is waar, roept Ton Elias (VVD). “Kijk naar wat de linkse partijen bijvoorbeeld willen: die dwingen zzp’ers, zelfstandigen zonder personeel, in een werknemerskeurslijf. Ze mogen hun eigen tarieven niet concurrerend stellen en worden verplicht om arbeidsongeschikt-heids- en pensioenvoorzieningen af te sluiten. Maar zzp’ers zijn vrije jongens en meisjes, die moeten dat zelf kunnen bepalen.”

Zie onderstaande bijlage voor het volledige artikel.

4_juni_telegraaf_artikel_over_ondernemersdebat_van_31_mei

Lees meer

De ondernemende ZZP’er doet er goed aan om op de VVD te stemmen. De PvdA en SP leggen afremmende beperkingen op. Stemmen op deze partijen is een stem op ‘einde ondernemerschap’, stellen de voorzitters van ZZP Netwerk Nederland.

Dit blijkt uit een analyse van partijprogramma’s van de Politieke Commissie van ZZP Netwerk Nederland in de maand mei, zo schrijft de telegraaf vanochtend. Bij de analyse is er vooral gelet op wat partijen letterlijk zeggen over ZZP’ers, of er beperkingen worden opgelegd, of ondernemerschap wordt gestimuleerd en of ondernemende ZZP’ers keuzes zelf mogen maken. De VVD staat met stip bovenaan. CDA, CU, GroenLinks en D66 delen samen de tweede plaats. Daaronder volgt de PVV, met afsluitend de PvdA op de vierde en de SP op de vijfde plaats.

De VVD blijkt het beste programma te hebben voor de ZZP’er, die bewust heeft gekozen voor ondernemerschap en zelf de verantwoordelijkheid wil nemen voor de risico’s die zelfstandig ondernemen met zich meebrengt. ,,De VVD zegt letterlijk in het programma dat ondernemers ‘mensen zijn met lef”’, zegt ZZP Netwerk Nederland voorzitter Jerry Helmers. ,,Bovendien zegt de VVD dat ZZP’ers volwaardige ondernemers zijn. Dat spreekt ons natuurlijk aan. Want hiermee zegt de VVD tegelijkertijd dat de ZZP’er hetzelfde moet worden benaderd als de MKB’er. En dat is terecht. Het enige verschil tussen de ondernemende ZZP’er en de MKB’er is namelijk dat laatstgenoemde personeel heeft.”

Over de partijprogramma’s van de PvdA en SP is hij minder te spreken. ,,Zo overweegt de SP de opdrachtgevers – die in de klassieke werkgever/werknemer-verhoudingen aan CAO’s gebonden zijn – de premies voor sociale verzekeringen te laten betalen. En dat is nu net iets wat een ondernemer beslist niet wil. Dit soort maatregelen zal het ondernemerschap afremmen: veel ZZP’ers zullen opdrachtgevers kwijtraken. Ook het verplicht willen opleggen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering – zoals de PvdA wil – belemmert de keuzevrijheid waar ondernemers juist zo voor staan.”

Ondanks het feit dat in de partijprogramma’s nog wat betutteling wordt gezien, lijken partijen als GroenLinks, D66, CU en CDA niet negatief tegenover het ondernemerschap te staan. ,,Zo zegt D66 dat ze de stap van loondienst naar ondernemerschap makkelijker wil maken. Maar is dit dan zo moeilijk? Je kunt je eigen baan opzeggen, naar de Kamer van Koophandel gaan en voor jezelf beginnen. Bovendien zijn maatregelen van geen van de middenpartijen niet concreet.”

De PVV zegt helemaal niets over ZZP’ers. ,,En het is in die zin niet duidelijk of we dat als positief of als negatief moeten interpreteren.”

Lees meer

Ontslagrecht heet hangijzer tijdens ondernemersdebat (www.telegraaf.nl)

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen, versoepeling van het ontslagrecht en een verminderde regeldruk: enkele thema’s die gisteravond tijdens het Telegraaf Ondernemersdebat aan bod kwamen.  Elias haalt uit naar De Jager, die te weinig gedaan zou hebben om de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Volgens Gesthuizen moet er ook op Europees niveau naar de huidige regeldruk worden gekeken.  In de Telegraaf van vrijdag volgt een uitgebreider verslag.

Kees Verhoeven (D66), Jan Kees de Jager (CDA), Ton Elias (VVD), Pauline Smeets (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP) gingen met elkaar in discussie over onder andere de versoepeling van het ontslagrecht, waar veel werkgevers al tijden op aandringen.Verhoeven gaf aan voorstander te zijn van deze versoepeling. „Veel bedrijven hebben wel de ruimte voor een extra vacature, maar durven deze niet in te vullen omdat ze bang zijn altijd aan deze persoon vast te blijven zitten. Ontslag moet makkelijker worden als het echt nodig is.” Verhoeven kreeg bijval van Elias en De Jager.

Met miljardenbezuinigingen voor de boeg en tegenstellingen wat betreft de aanpassing vennootschapsbelasting stonden de partijen tegenover elkaar. Waar de PvdA en de SP voor zijn, vinden de andere aanwezige partijen dat deze belasting voor ondernemers juist omlaag moet.

Elias haalt uit naar De Jager, die te weinig gedaan zou hebben om de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Volgens Gesthuizen moet er ook op Europees niveau naar de huidige regeldruk worden gekeken. Vandaag is op onze site MijnBedrijf.nl een videoverslag van de debatavond te vinden. In de krant van vrijdag volgt een uitgebreider verslag.

Lees meer

Het verkiezingsprogramma van de VVD levert de grootste verbetering van het begrotingstekort op, zo schrijft het Financieel Dagblad vandaag op www.fd.nl.

De VVD dringt het tekort in 2015 met 20 miljard euro per jaar terug, blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Het CDA en de SGP delen de tweede plaats met een reductie van 18 miljard euro.

Ook op het gebied van de werkgelegenheid scoort de VVD goed. De economie zou in 2014 ruim 5 procent meer banen kennen, als het VVD-programma onverkort werd uitgevoerd. Ook CDA en GroenLinks weten relatief veel nieuwe banen te creëren: 4 procent om 4,5 procent.

Groen

GroenLinks, PvdA en ChristenUnie scoren goed op het ‘groene’ onderdeel van hun programma. GroenLinks reduceert de uitstoot van CO2 in 2020 met 63 megaton, de ChristenUnie en de PvdA respectievelijk met 38 en 44 megaton. Deze partijen dringen – net als CDA, D66 en de SGP – ook het autogebruik drastisch terug. Bij hen stijgt het OV-gebruik daarnaast aanzienlijk.

Vandaag presenteerde het CPB zijn traditionele doorrekening van de partijprogramma’s. De ‘objectieve meetlat’ van het planbureau maakt de programma’s goed vergelijkbaar, zodat de partijen elkaar in de campagne met de cijfers om de oren kunnen slaan.

Lees meer

Gister waren we in Den Bosch voor de aftrap van de landelijke verkiezingen.

Met de slogan ‘Hypotheekaftrek staat bij ons als een huis’ onderstreept de VVD dat er niet mag worden gerommeld aan de fiscale regeling voor huizenbezitters. Dat zou anders desastreuze gevolgen hebben voor Nederlandse huishoudens met een gemiddeld inkomen. ‘Deze inkomens zullen hierdoor tot wel 15 procent in inkomen achteruitgaan, tot wel 300 euro per maand.’ volgens berekeningen van het Centraal Plan Bureau  zal afschaffing van de hypotheekrenteaftrek ook slecht zijn voor de woningmarkt en de werkgelegenheid.

De VVD hekelt de plannen van de PvdA om de belastingen te verhogen. ”Dat is slecht voor de werkgelegenheid, slecht voor de bakker op de hoek en slecht voor grote bedrijven. Het zal geen economisch herstel opleveren.” de VVD staat voor belastingverlaging, het onder controle brengen van de staatsschuld en investeringen in onderwijs en infrastructuur. ”We moeten de koek niet herverdelen, maar de koek laten groeien”.

Lees meer