Kabinet faalt bij aanpakken regelzucht

Het kabinet brengt weinig terecht van het terugdringen van regels. “Maar nog erger vind ik dat ze doen alsof het allemaal prima gaat”, zegt VVD-Kamerlid Ton Elias na afloop van een overlegvergadering met de staatssecretarissen Heemskerk (Economische Zaken) en De Jager (Financiën) vandaag.

Elias wil dat ambtenaren die de opschoning van regels traineren, worden overgeplaatst of ontslagen. Ook pleit Elias namens de VVD voor ‘naming and shaming’: “Benoem de departementen of afdelingen waar ze de regeldraak niet te lijf gaan; de mentaliteit moet veranderen, anders komt er nooit wat van terecht.”

Het kabinet zou de regels met 25% terugdringen voor het einde van de periode.”In tijd zitten we over de helft, maar we zitten pas op 10% afname van regels. En bij het terugdringen van het toezicht heeft het kabinet pas een tiende van de eigen doelstelling gerealiseerd. Daar bakken ze er al helemaal niks van”, aldus Elias. Ook hekelt de VVD’er het feit dat het kabinet 900 van de 1000 bestaande vergunningen ongemoeid wil laten. “Vast staat nu dat hier sprake is van politieke onwil. Juist in deze crisis moeten onzinnige regels worden aangepakt. Want juist nu snakken ondernemers naar meer lucht en naar duidelijke regels zonder rompslomp en rimram!”

Al in 2006 nam de Tweede Kamer een motie aan dat het aantal regels met de helft moet worden teruggebracht. Omdat daar niets van terecht komt, stelt de VVD voor om nog dit jaar 50 vergunningen te schrappen, en in 2010 en in 2011 elk jaar nog 150. Van een groot aantal resterende vergunningen moet – serieuzer dan het kabinet wil – worden bekeken of ze automatisch kunnen worden verleend, wanneer de overheid te laat op de aanvraag reageert. Elias: “Als een ondernemer een dag te laat reageert op z’n BTW-aanslag, krijgt hij een boete. Het automatisch verlenen van een vergunning als de overheid in gebreke blijft, maakt die overheid scherper en servicegerichter. Dat wordt hoog tijd!”

Zie onderstaande bijlage voor de volledige inbreng.

inbreng_te_ten_behoeve_van_ao_regeldruk_bedrijven_2_september_2009