Onbegrijpelijk dat overheid nog steeds niet op tijd betaalt

VVD-Kamerlid Ton Elias vindt het “onbegrijpelijk” dat de Rijksoverheid nog steeds niet op tijd betaalt, zoals afgelopen zaterdag bleek uit een uitzending van Eén Vandaag.

“Officieel moet er binnen dertig dagen betaald zijn. Die termijn is verkort naar 30 dagen nadat ik daar in januari Kamervragen over heb gesteld. Vervolgens bleek dat er in de praktijk maar weinig van terecht kwam. Naar aanleiding daarvan bezwoer minister Ter Horst in april dat ze ervoor zou zorgen dat de ministeries op tijd zouden betalen. Dat is logisch, want iedere euro eerder op de rekening van een ondernemer is er één – en dit is zo ongeveer het simpelste dat je kunt regelen. Maar kennelijk niet, dus. Vandaag heb ik opnieuw Kamervragen hierover gesteld, want ik kan amper geloven dat er in deze tijd juist nog later betaald wordt. Het was 46 dagen, zou naar 30 dagen worden teruggebracht, maar blijkt nu te zijn opgelopen naar 49 dagen. Dat het aantal facturen dat langer dan zestig  dagen openstaat met 30 á 40 procent is toegenomen is een onaanvaardbaar gegeven. De overheid hoort zich te gedragen als een fatsoenlijke klant, zo simpel is het. Ook toen ik nog ondernemer was, ergerde ik me al dood aan dit gedrag.”

Op 10 februari stelde Ton Elias ook al vragen over de late betaling van de Overheid.