VVD wil meer actie bij gevecht tegen
regels en vergunningen

De VVD vindt dat het kabinet te laks is met het schrappen van regels en vergunningen. Nog dit jaar moeten er 50 vergunningen worden geschrapt en in 2010 en 2011 elk jaar 150. “Aan het eind van de kabinetsperiode, althans het officiële eind in 2011, moeten 350 onnodige vergunningen om zeep geholpen zijn”, aldus VVD-Kamerlid Ton Elias vanmorgen in een Kamerdebat.

De onnodige bemoeizucht vormt een “veelkoppige en gemene draak en de Jorissen in het kabinet die het ondier moeten bestrijden, krijgen amper hulp van hun collega’s. In 2011 zou er 25% minder lastendruk zijn, het is nu 10,5 %. En de toezichtlasten, al die inspecteurs van verschillende diensten over de vloer, zouden in datzelfde jaar ook met 25% gedaald moeten zijn. We zitten op 2,6 %, een tiende daarvan. Zó wordt het dus niks. De VVD zal zich de komende maanden fundamenteel op dit thema bezinnen om een paar echt grote klappen te maken, want we lopen vast in Nederland, vast met onze bureaucratie, we lopen vast in de regelbrij en we vergeten dat de overheid er voor de burger en de ondernemer is in plaats van andersom. De VVD vraagt het kabinet indringend om een veel concretere doelstelling te hanteren om in ieder geval een begin te maken met de broodnodige schoonmaakactie omtrent vergunningen.”

Elias hekelde verder dat het kabinet de definitie van een vergunning zo eng interpreteert dat daarbij leges, registraties, ontheffingen, inschrijvingen, bedrijfspassen en certificaten niet meetellen. Elias: “Kortom: al die dingen waarmee ondernemers soms terecht, maar meestal overbodig worden lastiggevallen, telt het kabinet niet mee als vergunning. Maar ook daarin kan rigoureus gesneden worden. Volgens ons voorstel moeten we daar gewoon dit jaar nog mee beginnen.”