VVD beste partij voor ZZP’er

De ondernemende ZZP’er doet er goed aan om op de VVD te stemmen. De PvdA en SP leggen afremmende beperkingen op. Stemmen op deze partijen is een stem op ‘einde ondernemerschap’, stellen de voorzitters van ZZP Netwerk Nederland.

Dit blijkt uit een analyse van partijprogramma’s van de Politieke Commissie van ZZP Netwerk Nederland in de maand mei, zo schrijft de telegraaf vanochtend. Bij de analyse is er vooral gelet op wat partijen letterlijk zeggen over ZZP’ers, of er beperkingen worden opgelegd, of ondernemerschap wordt gestimuleerd en of ondernemende ZZP’ers keuzes zelf mogen maken. De VVD staat met stip bovenaan. CDA, CU, GroenLinks en D66 delen samen de tweede plaats. Daaronder volgt de PVV, met afsluitend de PvdA op de vierde en de SP op de vijfde plaats.

De VVD blijkt het beste programma te hebben voor de ZZP’er, die bewust heeft gekozen voor ondernemerschap en zelf de verantwoordelijkheid wil nemen voor de risico’s die zelfstandig ondernemen met zich meebrengt. ,,De VVD zegt letterlijk in het programma dat ondernemers ‘mensen zijn met lef”’, zegt ZZP Netwerk Nederland voorzitter Jerry Helmers. ,,Bovendien zegt de VVD dat ZZP’ers volwaardige ondernemers zijn. Dat spreekt ons natuurlijk aan. Want hiermee zegt de VVD tegelijkertijd dat de ZZP’er hetzelfde moet worden benaderd als de MKB’er. En dat is terecht. Het enige verschil tussen de ondernemende ZZP’er en de MKB’er is namelijk dat laatstgenoemde personeel heeft.”

Over de partijprogramma’s van de PvdA en SP is hij minder te spreken. ,,Zo overweegt de SP de opdrachtgevers – die in de klassieke werkgever/werknemer-verhoudingen aan CAO’s gebonden zijn – de premies voor sociale verzekeringen te laten betalen. En dat is nu net iets wat een ondernemer beslist niet wil. Dit soort maatregelen zal het ondernemerschap afremmen: veel ZZP’ers zullen opdrachtgevers kwijtraken. Ook het verplicht willen opleggen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering – zoals de PvdA wil – belemmert de keuzevrijheid waar ondernemers juist zo voor staan.”

Ondanks het feit dat in de partijprogramma’s nog wat betutteling wordt gezien, lijken partijen als GroenLinks, D66, CU en CDA niet negatief tegenover het ondernemerschap te staan. ,,Zo zegt D66 dat ze de stap van loondienst naar ondernemerschap makkelijker wil maken. Maar is dit dan zo moeilijk? Je kunt je eigen baan opzeggen, naar de Kamer van Koophandel gaan en voor jezelf beginnen. Bovendien zijn maatregelen van geen van de middenpartijen niet concreet.”

De PVV zegt helemaal niets over ZZP’ers. ,,En het is in die zin niet duidelijk of we dat als positief of als negatief moeten interpreteren.”