Tax Freedom Day

Op 1 juli jl. was het Tax Freedom Day in Nederland. Dit betekent dat we, van het begin van het jaar tot vandaag, al ons verdiende geld hebben afgedragen aan de overheid. Pas vanaf nu verdienen we geld voor onszelf.

Door deze te hoge belastingen gaan de prikkels om te presteren en af te dragen omlaag; bedrijven gaan weg; talent en kapitaal gaan verloren. We betalen met ons toptarief van 52% eigenlijk al zóveel dat het averechts werkt. Nog meer belastingen, zoals de linkse partijen zouden willen, kost alleen maar geld.

De overheid geeft teveel geld uit en ook nog aan de verkeerde dingen. Er is te weinig geld voor belangrijke zaken als veiligheid, onderwijs, en infrastructuur. En belangrijker, er is veel te weinig aandacht en ruimte voor ondernemers. Zij zijn de kurk waar onze economie op drijft. Al het geld voor zorg, onderwijs en sociale voorzieningen moet eerst in het bedrijfsleven verdiend worden. De overheid zou ondernemers niet tegen moeten werken, maar mee moeten werken. Dat betekent regels terugdringen en onnodige wetten en vergunningen afschaffen of vereenvoudigen. Zo kunnen we ondernemers zoveel mogelijk de ruimte gunnen.

taxfeedomday 1 juli 2010.jpg
Ton Elias spreekt bij Tax Freedom Day

Het is hoog tijd dat politici in Den Haag zich beter gaan realiseren dat wij ondernemers werkelijk heel hard nodig hebben. De VVD realiseert zich dit en stelt daarom een aantal concrete maatregelen voor: verlaag het VPB-tarief, gun startende ondernemers een belastingpauze, verruim de tante Agaathregeling zodat starters makkelijker privaat vermogen kunnen aantrekken, maak bedrijfsovername binnen de familie makkelijker door de erftaks af te schaffen en versoepel het ontslagrecht. Slechts een beginnetje om ondernemers weer in positie te brengen. De positie die ze in dit land, zeker in deze tijd, verdienen.

(dit stuk is een bewerking van de speech die Ton Elias op Tax Freedom Day (1 juli jl.) heeft gehouden voor verzamelde ondernemers in Oegstgeest)

Zie onderstaande bijlage voor de volledige speech van Ton Elias tijdens deze dag.

taxfreedomday2010