Effectieve regeldruk na 2010

Op 24 juni 2010 organiseerde Actal (Adviescollege toetsing administratieve lasten) het seminar Effectieve regeldruk na 2010. Doel van het seminar was te leren van buitenlandse ervaringen bij de aanpak van regeldruk. Sprekers tijdens het seminar waren  ondermeer minister van Financiën Jan Kees de Jager  en dr. Edmund Stoiber (voorzitter adviesgroep Europese Commissie over administratieve lasten en in 2002 op een haar na de Duitse Bondskanselier.

De deelnemers aan de conferentie  bespraken de stappen die een volgend kabinet moet gaan zetten om de regeldruk in Nederland verder terug te dringen. Tot nu toe hebben ondernemers  immers nog te weinig effect ondervonden van de acties die het afgelopen kabinet heeft geprobeerd te nemen. Lichtpuntje in de afgelopen periode was het aangenomen voorstel om een inspectievakantie voor bedrijven in te stellen. Dit VVD voorstel was afkomstig van Ton Elias, zelf oud-ondernemer. Door deze inspectievakantie zullen bedrijven met “goed gedrag” in de toekomst niet onnodig lastig gevallen worden met controles en inspecteurs.

Foto Elias bij regeldruk seminar Actal
Ton Elias hier in gesprek met dr. Edmund Stoiber (voorzitter adviesgroep Europese Commissie over administratieve lasten) en Steven van Eijck (voorzitter Actal), in sociëteit de Witte tijdens het Actal seminar “Effectieve regeldruk na 2010” op 24 juni jl.