VVD wil steviger aanpak niet functionerende leraren

De VVD wil dat leraren die niet functioneren, daarop worden aangesproken. Volgt geen verbetering, dan moet het arbeidscontract in het uiterste geval worden beëindigd.

VVD Tweede Kamerlid Ton Elias: “ Leraren zijn de belangrijkste factor in de onderwijsloopbaan van onze kinderen. Een slechte, uitgebluste of onvoldoende bijgeschoolde leraar zorgt ervoor dat een kind op school minder presteert. Dat kunnen wij ons niet veroorloven.”

De VVD wil dat leraren, net zoals iedereen in de rest van Nederland, regelmatig op hun functioneren worden aangesproken. Functioneren zij onvoldoende, dan zal bijscholing of verbetering moeten volgen. Slaagt dat niet, dan moet een dossier worden opgebouwd en moeten uiteindelijk maatregelen kunnen worden genomen.

Elias: “Begrijp mij goed, er zijn gelukkig heel veel enthousiaste leraren die steengoed zijn in hun vak. Maar als dat niet het geval is -en er bereiken mij teveel signalen uit de scholen zelf dat men ontevreden is over tenminste zo’n 10% van de leraren– dan moeten we dat taboe bespreken. Leerlingen mogen daar niet de dupe van zijn. Vaak weet iedereen op een school precies wie de zwakke leraren zijn. Dat probleem moet je willen aanpakken.”

Voor het voorstel van de VVD is geen wetswijziging nodig. “Scholen moeten gewoon gaan doen wat we in de rest van Nederland ook doen, mensen beoordelen op hun functioneren en daar conclusies aan verbinden. Dat geldt overigens ook in positieve zin, de VVD pleit niet voor niets voor extra beloning voor goede, bijgeschoolde leraren”, aldus Elias.