VVD wil een speekseltest tegen drugs op scholen

VVD wil speekseltest tegen drugs op school

26 mei 2011

DEN HAAG – VVD Tweede Kamerlid Ton Elias wil de mogelijkheid van een speekseltest op middelbare scholen om drugsgebruik aan te pakken. Maar alléén als ouders of de medezeggenschapraad dit willen, op grond van signalen. Bij die signalering zou ook het meldpunt ‘Misdaad Anoniem’ kunnen worden betrokken.

Elias waakt voor de schending van privacy. ‘We moeten niet iedereen willekeurig een houtje in de mond gaan duwen. Er moeten concrete signalen zijn. Maar we moeten ook niet wegkijken van dit probleem. Scholen moeten minder bang zijn voor hun reputatie en zich realiseren dat drugsgebruik overal plaatsvindt en dus ook overal bestreden moet worden. Maar nogmaals, de speekseltest kan alleen worden ingezet als ouders het willen.”

Op verzoek van ouders zou bijvoorbeeld ook steekproefsgewijs getest kunnen worden bij schoolfeesten en evenementen. “Wanneer scholen heldere criteria opstellen over drugsgebruik, moet je ook willen weten wat er gebeurt op en rond de school en sancties treffen”, vindt Elias.

Onderzoek van de Inspectie voor Onderwijs toont aan dat drugsgebruik een groot probleem is op scholen. ‘Eén op de drie á vier jongeren die op en rond de school drugs gebruikt is onacceptabel. Dat kan niet en dat mag niet. Ik vind dat scholen meer in overleg moeten treden met de politie. Maar al te vaak weet men heus wel wanneer het brommertje met de handelaar langsrijdt. De politie moet in overleg met scholen vaker op het schoolplein staan en ook vaker fouilleren bij concrete verdenking,’ aldus het VVD Kamerlid.

Uit een steekproef van opiniepeiler Maurice de Hond onder 2000 Nederlanders bleek eind november vorig jaar dat 92% van de ouders vindt dat gebruik of handel van drugs op of rond de school moet worden gemeld, terwijl 75% van de ouders van mening is dat docenten actief moeten controleren op het gebruik van drugs.