VVD: meer aandacht voor jongensvaardigheden

VVD: meer aandacht voor jongensvaardigheden

31 mei 2011

DEN HAAG – VVD Tweede Kamerlid Ton Elias wil de leerachterstand van jongens in het middelbaar onderwijs aanpakken door concreet ruimte te maken voor verschillende experimenten. Minister Marja van Bijsterveldt zegde hem toe aan die experimenten mee te willen werken, maar uiteraard niet aan de diploma-eisen te willen tornen.

‘Uit onderzoek blijkt dat er verschillen zijn in prestaties tussen jongens en meisjes. Daarom wil ik scholen ruimte geven voor experimenten met leerstructuren en wellicht een andere inrichting van het curriculum in de onderbouw van HAVO en VWO’, aldus de liberaal die benadrukt dat de politiek slechts de norm voorschrijft. ‘De school en de docent bepalen het hoe en wat.’

Elias denkt onder meer aan extra ruimte in de onderbouw om niet verplicht drie moderne talen aan te bieden, maar ook een stevig exact pakket. ‘Het gaat mij er om dat er meer ruimte en structuur voor jongens komt. Directeuren en schoolleiders die willen uitvlooien of ze de achterstand van jongens effectief kunnen tegengaan, moeten dat echt kunnen doen. Dan denk ik ook aan frisse ideeën waardoor ze ook in groepslessen weer beter mee gaan doen’, betoogt het Kamerlid.

Uit cijfers van KRO’s Brandpunt blijkt dat op bijna alle scholen in het VWO 60 tot 65% meisjes en 35 tot 40% jongens zitten. Er zijn de afgelopen jaren structureel meer jongens zittenblijver in het VWO dan meisjes. De afgelopen jaren blijven er ook meer jongens in de HAVO zitten.