VVD omarmt Actieplan Beter Presteren

Den Haag – De VVD kan zich goed vinden in het Actieplan Beter Presteren dat Minister van Bijsterveldt als eerste van drie plannen aan de Kamer heeft gestuurd. Met dit actieplan wil de Minister van Onderwijs de ambities en prestaties van leerlingen in de onderbouw van het gehele voortgezet onderwijs en vooral ook in de hogere klassen van de HAVO en het VWO versterken. Er volgen nog twee plannen over respectievelijk het basisonderwijs en het lerarenbeleid.

Onderwijswoordvoerder Ton Elias: “De VVD kan zich over de hele linie uitstekend vinden in deze eerste van drie actieplannen. Ik beschouw het onderhavige actieplan als een verademing voor het onderwijs. Wat mij sterk aanspreekt is dat het plan concreet en doelgericht is en data en deadlines bevat. Ik ben het dan ook faliekant oneens met de vakbond AOb, die zeer kritisch over de plannen is.”

De VVD is blij dat de verplichte landelijke toets aan het einde van de onderbouw, een nadrukkelijke VVD-wens, wordt ingevoerd. Elias: “Ik sta vierkant achter de scherpere keuze voor Engels, Nederlands en Wiskunde, omdat een goede beheersing van deze basisvaardigheden voor een belangrijk deel het latere succes in de schoolloopbaan bepaalt.

Wel wil ik de garantie dat ook vakken als Geschiedenis en Algemene Ontwikkeling (bijvoorbeeld maatschappijleer) niet in de verdrukking komen.”

Maar de VVD blijft op een aantal punten kritisch. “Er moet echt meer tempo op. Ook wil ik meer duidelijkheid over de precieze planning en inhoud van extra aandacht voor hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs. En daarnaast wil ik ook nadrukkelijk aandacht voor excellentie op en van VMBO-scholen. Dat moeten we niet alleen op HAVO en VWO stimuleren, maar op alle niveaus.”, aldus Elias.

“Het hele plan ademt de ambitie om niet alleen het beste uit alle leerlingen te halen, maar vooral ook eindelijk eens alles uit de beste leerlingen te halen. Met concrete data, deadlines en afspraken. Ik heb voor het eerst sinds jaren het gevoel dat er daadwerkelijk een cultuuromslag in het denken over onderwijs op gang gekomen is.”