Schriftelijke vragen Ton Elias over het vergassen van ganzen d.d. 29-01-2014

1. Bent u bekend met het bericht ‘Piloten slaan alarm over ganzengevaar’?[1]

2. Kloppen de berichten dat het gedurende heel 2014 niet mogelijk is om de ganzenoverlast op luchthavens door middel van vergassing te bestrijden?

3. Bent u bekend met de opvatting van de Raad van Dierenaangelegenheden dat het vergassen van ganzen als de meeste aanvaardbare methode wordt gezien om de vliegveiligheid te waarborgen?

4. Kunt u toelichten waarom de Europese vrijstelling voor het vergassen van ganzen niet van toepassing is in 2014? Kunt u aangeven of er sprake was van een vergunning en waarom geen uitzondering wordt gemaakt voor de regio Schiphol? Indien er inderdaad sprake was van een eenmalige vergunning, kunt u aangeven welke acties u heeft ondernomen om alsnog de vergunning rond Schiphol te krijgen?

5. Kunt u aangeven waarom de terreinbeherende organisaties en Vogelbescherming vasthouden aan de winterrust terwijl is aangetoond dat niet wordt voldaan aan de afgesproken doelstelling van de ganzenpopulatie in 2005?

6. Deelt u de opvatting van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers dat het wachten is op een ramp als de ganzen op Schiphol niet afdoende bestreden worden? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid om zo snel mogelijk (interim-)maatregelen te nemen die de bestaande ganzenoverlast verminderen en de vliegveiligheid waarborgen? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bereid de Kamer hier uiterlijk op 1 maart a.s. schriftelijk over te informeren?

 

Zie ook: http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/ttvnieuws/22250952/__Ganzengevaar__wachten_op_ramp__.html


[1] ‘Piloten slaan alarm over ganzengevaar’, De Telegraaf 29-01-2014