Spreektekst Ton Elias VAO Luchtvaart

Krachtens artikel 71 van de Grondwet kunnen wij niet vervolgd worden voor wat hier in dit huis gezegd wordt – en die zogeheten politieke immuniteit is een groot parlementair goed. Maar dat kent als keerzijde dat wanneer er flagrante nonsens of discriminatoire uitlatingen worden gedaan, deze wel weersproken moeten worden.

Welnu: wie beweert dat een hokje in de immense grote ondergrondse kofferstad van Schiphol (ik ben er geweest en ik heb dat bidhokje ook gezien) een terroristisch gevaar vormt, die ziet spoken, echt spoken. De een leest de Donald Duck in z’n pauze, de ander rookt een sigaretje en een derde gaat bidden. Dat mag gelukkig in Nederland en dat moet altijd zo blijven.

En ja, natuurlijk moeten we verrekt scherp controleren wie er in beveiligde zones komen, maar dat doen we, sinds de Vrijheid van Godsdienst in Thorbecke ’s grondwet van 1848 werd verankerd, niet door mensen om hun godsdienst weg te zetten, maar op de inhoud. Door middel van bijvoorbeeld achtergrondonderzoeken, toegangsmaatregelen en steekproeven. Met opruiend geschreeuw over de godsdienst van mensen is werkelijk de veiligheid van geen enkele passagier gediend.