Kamervragen Ton Elias over brandbrief luchtvaartmaatschappijen inzake ‘Gibraltar’

Vragen van het lid Elias (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de brandbrief van Europese luchtvaartmaatschappijen over de ‘kwestie Gibraltar’

1

Bent u bekend met het bericht “Europese luchtvaart is Gibraltar-conflict spuugzat” 1) en de brandbrief van de Association of European Airlines, waar ook bijvoorbeeld KLM lid van is?

2

Deelt u de mening van de VVD-fractie dat het niet aanvaardbaar is dat een langlopend prestigeconflict tussen twee EU-lidstaten, zonder overigens iets af te doen aan de inhoud van het dispuut en het belang ervan voor betrokken landen, leidt tot langdurige vertraging bij de implementatie van het Single European Sky-pakket en dus tot onnodige kosten van circa 5 miljard euro per jaar voor de Europese luchtvaartmaatschappijen en dus tot onnodig hoge ticketprijzen?

3

Ziet u bij het doorbreken van deze impasse een rol voor het Nederlands voorzitterschap? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft u in de eerste helft van het voorzitterschap ten aanzien van deze specifieke kwestie al ondernomen en wat bent u voornemens om nog te gaan ondernemen in de komende maanden?

4

Welke initiatieven worden er door de Europese Commissie ontplooid om te komen tot een vergelijk bij dit conflict?

5

Bent u bereid om de kwestie Gibraltar prominent te agenderen voor de EU Transportraad van 7 juni a.s. Zo nee, waarom niet?

6

Wat is het verdere tijdpad voor het zo snel mogelijk oplossen van de Gibraltar-impasse en de inwerkingtreding van het Single European Sky-pakket?

 

1) http://www.bnr.nl/nieuws/228616-1604/europese-luchtvaart-is-gibraltar-conflict-spuugzat