Spreektekst Ton Elias bij VSO Drones

MdV, iedere maand worden er in ons land naar schatting vele duizenden drones verkocht. De luchtvaartautoriteiten in de Verenigde Staten verwachten dat er in 2020 maar liefst 7 miljoen per jaar over de toonbank gaan. Dit zou, vertaald naar ons land, ook enorme aantallen betekenen. Drones bieden vele kansen, zoals voor hobbyisten, creatieve en agrarische sector. Maar ook bedreigingen, voornamelijk waar het veiligheids- en privacyvraagstukken betreft.

Aan ons de taak de regelgeving hier adequaat op in te laten spelen; dit zal een voortgaand proces worden. Op verzoek van mijn fractie heeft de staatssecretaris de regelgeving voor professioneel gebruik van lichte drones al vergaand versoepeld, waarvoor dank. We wachten invoering af en horen graag van een ieder die nog knelpunten ervaart.

Bij drones voor recreatief gebruik heeft de VVD-fractie nog wel grote zorgen, ook met de maatregelen die de staatssecretaris al heeft aangekondigd. Voor mijn fractie is één ding namelijk glashelder: De veiligheid – op de grond én in de lucht- moet te allen tijden voorop staan. Daar zullen wij nooit concessies aan doen. Daarom de volgende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat drones veel innovatieve kansen bieden, maar bij onzorgvuldig gebruik tevens tot grote en onaanvaardbare risico’s kunnen leiden voor de luchtvaartveiligheid;

constaterende dat het overgrote deel van de bijna-ongelukken tussen drones en passagiersvliegtuigen te wijten is aan recreatieve gebruikers van drones;

constaterende dat de voorgestelde aanpassingen in de regelgeving voor recreatieve dronevliegers deze risico’s onvoldoende wegnemen;

roept het kabinet op om, zeer spoedig en in nauw overleg met de drone- en luchtvaartsector, te komen tot nader aangescherpte eisen voor recreatieve drone-gebruikers en hierbij specifiek aandacht te besteden aan een verantwoord maximumgewicht, het verbeteren van de inzet van de handhavingscapaciteit en de afstemming van verantwoordelijkheden tussen politie en ILT, het verzwaren van de (bestuurlijke boete en) strafmaat van incidenten met drones en het in Europees verband voorschrijven van identificatie- en technische veiligheidsmogelijkheden, zoals een elektronisch hek rond een vliegveld;

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias

Tot slot, MdV, nog een tweetal vragen over de privacyaspecten: Wat doet de overheid wanneer iemand een drone met een camera boven je huis hangt om ongewenst foto’s te nemen en aldus privacy te schenden. Of een drone die warmte-activiteit meet om daarna een inbraak te plannen. Zijn de huidige wettelijke mogelijkheden hiertegen voldoende? En wordt hier ook aandacht aan besteed bij de handhaving? Graag een reactie.