Ton Elias's Posts

VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias vindt het onjuist dat 11.000 werknemers van TNT voor hun baan moeten vrezen, terwijl het personeel zelf heeft aangegeven bereid te zijn salaris in te leveren om ontslag te voorkomen.
Enkele maanden geleden kwamen de bonden en TNT tot een principe-akkoord waarin in ruil voor een inkomensdaling, een garantie tegen gedwongen ontslagen werd opgenomen. Dit akkoord werd door de vakbondsleden weggestemd, terwijl 74 procent van het TNT-personeel vandaag aangeeft hiermee akkoord te gaan.

Lees meer

VVD-Kamerlid Ton Elias heeft minister van der Hoeven in een open brief laten weten dat overleg over een eerder mislukt wetsvoorstel wat hem betreft niet in achterkamertjes, maar in het parlement hoort plaats te vinden. Dit naar aanleiding van een verzoek van Van der Hoeven om een vertrouwelijke vergadering over een wetsvoorstel te houden.

Zie hier de brief van Elias aan Minister van der Hoeven:

2009 06 24 Brief v d Hoeven

 

Lees meer

“In januari heeft de VVD al gewaarschuwd dat zo’n 15 á 20.000 banen in gevaar komen met het inperken van de koopzondag. Toen gaven CDA en PvdA in de Tweede Kamer niet thuis. Als ze daar nu wakker worden: beter laat dan nooit”, aldus VVD-Kamerlid Ton Elias.

De wens om de koopzondag te beperken is afkomstig van de Christen-Unie en is door de twee andere coalitiepartijen CDA en PvdA volgens Elias “tegen heug en meug geslikt tijdens de formatiebesprekingen in Beetsterzwaag”.

Lees meer

Overheid moet ondernemers meer tegemoetkomen.
Ondernemend Nederland, vooral de middenstand en het middenbedrijf tot zo’n honderd
werknemers, moet van de overheid veel en veel meer ruimte krijgen. Dat is de rode draad in een plan met veertig concrete punten dat de VVD-fractie vandaag
vrijgeeft. “Zie het als onze economische routekaart voor de komende paar jaar”.

Als woordvoerder Economische Zaken (en oud-ondernemer) heb ik hierover de afgelopen paar maanden met honderden ondernemers over overlegd. En ik ben me rot geschrokken van
het gebrek aan inzet in de Tweede Kamer als het om ondernemers gaat. Het lijkt wel of amper wordt ingezien hoe belangrijk ze zijn voor de nationale economie.

Lees meer

“Minister Van der Hoeven van Economische Zaken moet ophouden met overheidsgeld te smijten. Nu wordt er weer 1,5 miljoen euro in een kenniscentrum voor warmte gestopt dat volgens de minister, ik citeer, ‘een rol kan spelen bij het bevorderen van de informatievoorziening bij het verwezenlijken van duurzaamheidsambities’. Wie het begrijpt, mag het zeggen. Over anderhalf miljoen euro haalt men in het parlement de schouders op, maar ik vind het verdraaid veel geld”, aldus VVD-Kamerlid Ton Elias in een reactie op mededelingen aan de Kamer van vandaag over het Nationaal Expertisecentrum Warmte.

Lees meer

Ingewikkelde, rare brieven, circulaires, aanmaningen en formulieren. Totaal belachelijk! Als een burger een brief krijgt van een departement of van een gemeente of provincie is de inhoud veelal volslagen idioot en onbegrijpelijk. Dus moet de overheid er voor zorgen dat hij zich in begrijpelijk Nederlands wendt tot de burger. De overheid is er voor de burgers en de ondernemers en niet andersom. We hebben de hoofdlijnen uit het oog verloren. Ik heb een motie ingediend: De overheid moet gewoon Nederlands gebruiken.

Lees meer

De VVD stemde tegen de Wet Markt en Overheid omdat we vinden dat de overheid niet vals mag concurreren met het bedrijfsleven. Dus niet voor een appel en een ei de ruimte in het stadhuis ook voor de huwelijksreceptie verhuren en de catering voor een prikkie aanbieden door het eigen personeel, waardoor de ondernemer om de hoek de dupe wordt. Dát wilde de VVD aanpakken. De PvdA wist echter het CDA te overrulen, waardoor iedere gemeente nu zelf mag bepalen of ze zoiets doen of niet. Overal waar linkse meerderheden zijn, is nu de ondernemer de dupe. Dit is inhoudelijk verkeerd én het is wetgeving die ongelijkheid in de hand werkt. Daar is de VVD inderdaad tegen en terecht.

Zie onderstaande bijlage voor de volledige stemverklaring.

24-03-2009_stemverklaring_markt_en_overheid

Lees meer

VVD-woordvoerder Ton Elias heeft de minister van Economische Zaken vandaag tijdens een Kamerdebat opgeroepen om kleine bedrijven vrij te stellen van de plicht om een jaarrekening op te stellen.

De VVD is voorstander van zo’n vrijstelling, omdat deze een flinke lastenverlichting voor het bedrijfsleven kan betekenen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld bloemenwinkels, bakkers of andere bedrijven die minder dan tien werknemers hebben en een balanstotaal dat lager is dan een half miljoen euro. Driekwart van de Nederlandse kleine bedrijven valt in deze categorie.

Lees meer

Ik pleit voor een geheel nieuwe regeling inzake innovatie, alleen bestemd voor echt nieuwe ideeën zodat initiatiefnemers onderzoek kunnen doen of een testinstallatie kunnen bouwen. We moeten niet telkens weer dezelfde windmolens subsidiëren, maar een nieuw kansrijk model voor echte innovatie creëren. Laat ondernemers van naam deze subsidies toekennen, zoals Reinout Oerlemans, Ad Scheepbouwer, Marlies Dekker of Marcel Boekhoorn en niet de ambtenarij. Want ambtelijk iets regelen en innovatief ondernemen verdraagt elkaar heel slecht.

Lees meer